Den usosiale eiendomsskatten

Terje N Jensen, listekandidat Kongsberg Høyre

Terje N Jensen, listekandidat Kongsberg Høyre Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyre er FOR å redusere eiendomsskatten. Den rammer boligeiere uten å ta hensyn til lånegrad eller inntektsforhold. Skattesystemet i Norge er progressivt og er innrettet for å minske skattebyrden for de med lavere inntekter, og å ha høyere skattebyrde for de med høyere inntekter. Eiendomsskatten er blind for dette og rammer lavinntektsgrupper hardere enn høyinntektsgrupper.


I Norge er det stor grad av enighet om det progressive skattesystemet, nemlig at man ikke betaler samme skatteprosent uansett inntekt, men at de som tjener mye skal betale betydelig høyere prosentsats. I følge skattekalkulatoren til skatteetaten vil en som tjener 300.000 typisk ha en skatt på omlag 20 prosent, mens den som tjener 3.000.000 vil betale rundt 40 prosent. Den første betaler 60.000 i skatt, den andre 1.200.000. En tidobling av inntekt betyr en tjuedobling av skatt. Slik gjøres enkelt omfordeling av penger i samfunnet, siden behovet for samfunnets infrastruktur og tjenester i liten grad følger hvert individs inntektsforhold. Er du på sykehus, er det ingen som spør hva du tjener, barn gis skoletilbud uten hensyn til foreldrenes inntekter, ingen i brannvesen eller ambulansetjenesten spør om hvor mye du har betalt i skatt før de rykker ut.


Dette systemet er forutsigbart. Tjener du lite, er det lav sats. Tjener du mye er det høy sats.


Eiendomsskatten er derimot upåvirket av hva du tjener eller belåningsgrad på boligen. Eiendomsskatten bryr seg ikke om at du eller samboer har mistet jobben eller blitt syk og således fått redusert inntekt, eller om dere har fått flere barn og dermed større utgifter.


Livet kan endre seg for alle, men der hvor inntektsskatten tar hensyn til minsket inntekt eller øket rentebelastning og justeres etter dette, tar eiendomsskatten ikke slike hensyn.


En annen sak er selve fastsetting av eiendomsskatten. Taksten som er grunnlag for utregning av eiendomsskatt synes å være ganske vilkårlig. Sammenlignbare boliger i samme nabolag kan ha svært ulik eiendomsskatt. Den som ønsker å se mer på dette temaet anbefales å se på nrk.no hvor din og dine naboers eiendomsskatt sammenlignes.


Eiendomsskatten utgjør i dag en svært beskjeden del av Kongsberg kommunes budsjett på i overkant av 2 milliarder kroner, men kan ha en betydelig innvirkning på de enkelte familiers økonomi. En stegvis nedtrapping av eiendomsskatten vil ikke påvirke kommunens budsjett i stor grad år for år. Å fjerne eiendomsskatt totalt vil derimot øke kommunens attraktivitet ytterligere og muligjøre økt innflytting til kommunen med tilhørende økt skatteinngang.


Kongsberg Høyre ønsker å redusere, og på sikt avvikle, den usosiale eiendomsskatten. Vi vil øke bunnfradraget gradvis hvert år inntil spranget til full avvikling er minimalt og dermed kan implementeres.


Som avslutning, en liten tenkt historie:


Herr og fru Gamlesen bygde hus for 30 år siden. Huslånet er nedbetalt, barna er for lengst flyttet ut og besørger seg selv. De er bare noen få år fra pensjonsalder og inntektsmessig er begge på toppen av lønnsstigen i sine yrker. De har ingen problemer med å betale eiendomsskatten. Ekteparet vil imidlertid selge huset og kjøpe en mindre leilighet for å nyte en lettere hverdag de siste årene i yrkeslivet og forberede seg på pensjonisttilværelsen.


Herr og fru Ungesen har to små barn og venter et barn til. De har rett og slett vokst ut av den leiligheten de kjøpte etter at de ble et par. De bruker all egenkapital de har for å kunne kjøpe huset Gamlesen selger. De har nå plass til hele familien, men har høy belåningsgrad og store låneutgifter. Barna er aktive og trenger ski, fotballsko, klær. Siden de er relativt tidlig i sine yrkeskarrierer er husstandens inntekt ikke helt oppe på Gamlesens nivå. Eiendommen er derimot den samme. Den utregnes samme eiendomsskatt før og etter eierskiftet. Men Ungesen har en helt annen byrde av å betale samme skatt for samme skatteobjekt som Gamlesen hadde.


Ungesen har venner og kollegaer i samme situasjon. Kanskje de heller kommer til å kjøpe et hus i nabokommunen som ikke har eiendomsskatt? Og kanskje kan historien være relevant også for de som vurderer etablering av næringsbygg i kommunen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags