En grønn by er en bra by

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTilsvar til Anne-Karin W. Pedersen.

Takk for at du tar opp dette Anne-Karin, vi i De Grønne deler ditt ønske om at Kongsberg skal bli en enda bedre by å bo i, for mennesker og miljø. Vi ønsker oss en by hvor bilen er sekundær og det er et så godt tilbud for gående, syklende og kollektivreisende at man ikke trenger bilen i like stor grad som før. 

Vi jobber for å redusere bilkjøring i bynære strøk generelt og jobber for bedre forhold for gående og syklende i Kongsberg, uten at vi har blinket ut spesielle gater enda. For å få dette til må vi jobbe for å leve opp til navnet «sykkelbyen Kongsberg,» ved å skape gode sammenhengende sykkelveier overalt. Da blir fortauene mer tilgjengelige for dem som går og fortauene må prioriteres i like stor grad som veiene når det kommer til brøyting, vedlikehold og renhold.

De myke trafikantene skal alltid ha førsteprioritet spesielt i boligfelt. Barn skal kunne leke i gatene og trygt komme seg til og fra skolen selv. Det er der politikk kan komme inn, nettopp ved å stimulere til økt bruk av sykkel og beina samt satse på kollektivtransporten. Selv om akkurat kollektivtransport ikke er en kommunal oppgave, er det en politisk beslutning å ikke presse hardere på fylket for å få til det tilbudet vi trenger i vår by. Det håper vi og jobber for at skal endre seg. Buss eller lignende felles transportløsninger må bli mer attraktivt. 

Transportsektoren i Kongsberg står for 57 % av klimagassutslippene i byen og samferdselspolitikken til nå har lagt opp til mye privatbilisme. Noe vil endre seg når den nye veien rundt byen åpner og «sentrum» omorganiseres, men det er fortsatt mye som kan gjøres for å tilrettelegge for gang og sykkel. I sentrum hadde det vært spennende å se på utvidelse av gågata og mest mulige parkeringsløsninger utenfor kjernen, så det kan være mer plass til mennesker. Forbedring av sykkelveinettet og mer sykkelparkering på de viktigste reisemålene, redefinere kollektivtrafikken, jobbe for mer gods over på jernbane, stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige anbud og kontrakter, at kommunen stimulere til bildelingsordninger er alle punkter fra vårt nye program. Vi vil gjøre det vi kan for at Kongsberg skal bli en god by å bo i og vi går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Kongsberg kommune.

Vil du vite mer kan du besøke nettsiden vår kongsberg.mdg.no 

Vilde Håvardsrud

Miljøpartiet De Grønne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags