Kommuneplanens planprogram

Av
DEL

LeserbrevKommuneplanens planprogram for 2019-2030, skal nå tas opp i kommunestyret 12. juni. Planprogrammet er førende for utbygningsstrategien, og har mye å si for hvordan vi skal bo fremover. Kongsberg skal vokse, og vi må utvikle byen. Det er nå valget om hvilken vei vi skal fortsette å bygge skal tas.

Jeg mener at vi bør bygge sydover på Gamlegrendåsen. Det vil da kunne bli en bedre og enklere link for de som bor der og jobber på bla. Arsenalet, med tanke på på sykkelvei. Eller for de som skal til Kongsgårdsmoen på ulike arrangementer eller andre grunner. Vi er en sykkelby, og bør derfor legge til rette for at vi kan ha gode sykkelavstander og sykkelveier.

Jeg ønsker ikke at Gamlegrendåsen skal bygges mere østover. Der har vi marka, og den trenger vi der. Nærhet til marka har alltid vært viktig for oss på Kongsberg. Den er viktig for rekreasjon i hverdagen, samt gode turområder ellers. Og med nærhet til marka, gjør den lettere å bruke og å nås. For de som allerede bor der, er den viktig å beholde, da den for noen også er grunnen til at de valgte å flytte dit. Og marka der, blir godt brukt.

Det er viktig å beholde nærhet til marka, som et kjennetegn for boområdene våre, for å øke attraktivitet hos de som leter etter et sted å bosette seg. Dette er noe som Kongsberg allerede er kjent for.

Når det gjelder fortetting, synes jeg det er greit med litt fortetting i sentrum, men det er viktig å beholde noen grønne lunger. Jeg mener det ikke bør fortsettes for mye utenfor sentrum, da det skal være mulig for familier og førstegangsetablerere å kunne kjøpe seg et hus med hage (gjerne en eldre enebolig), som ikke er for dyr, og å slippe å konkurrere met utbyggere i budrunder.

Jeg ønsker ikke fortetting i allerede godt etablerte boligområder, ved idrettsplasser, og turområder, da dette vil gi lengre vei til marka og mindre hager for de som ønsker seg enebolig i gamle nobolag. Disse områdene, mener jeg, at bør bli beholdt som de er, for å holde attraktiviteten oppe, og for å holde muligheten til å nå marka på kort tid. Vi må ta vare på alle de grøntområdene vi kan, og sørge for at dyr, insekter og mennesker trives.

I stedet kan man tenke utbygging i Jondalen, Hvittingfoss, Heistadmoen, Efteløt og Sydbyen. Styrke nærsentra og utvide Kongsberg syd. 

Connie Othilie Voldby Thorberg

Listekandidat, Kongsberg Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags