Verneverdier på flyttefot i Kongsberg

To verneverdige bygg på plass på sin nye adresse i Rogstadbakken 6

To verneverdige bygg på plass på sin nye adresse i Rogstadbakken 6 Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNatt til fredag 16.november 2018 ble Villa Ro flyttet fra Mauritz Hansens gate til sin nye adresse i Rogstadbakken 6. 90 tonn hus på hydraulisk trekkvogn fra Bergmannsveien og opp til Rogstadbakken ble en spektakulær opplevelse for alle som var til stede. Det innbefattet både presisjon og bestemthet fra flyttemannskapene, og også bruk av sag da det viste seg at det ble for trangt mellom den gamle kjøpmannsgården i Rogstadbakken 4 og uthuset i Sandsværveien 1. Å se Villa Ro bli rygget inn til sine nye fundamenter kl 04.00 på morgenkvisten var en opplevelse man sent glemmer.

Tilfeldighetene ville at flyttingen skulle skje på dagen 46 år etter at FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO) vedtok konvensjonen som beskytter verdens kultur- og naturarv. UNESCOs verdensarvkonvensjon jobber for å identifisere, beskytte og bevare både kultur- og naturarv av enestående verdi over hele verden, og siden 1972 har 1092 steder blitt innskrevet på verdensarvlisten.

Lenge lå det et gyldig rivingsvedtak over de verneverdige bygningene i Mauritz Hansens gate 32 og 34, og sjelden har en rivingssak vært omfattet av så stort engasjement med både avisskriving og aksjoner. Alle 3 bygningene er i Kongsberg kommunes egen bevaringsplan vurdert til å ha høy verneverdi, såkalt B, og de eneste bygningene med høy verneverdi i Mauritz Hansens gate. Korpmoen er en av de eldste bydelene i Kongsberg og bærer med seg minner fra sølvverkstiden. Bygningen i Mauritz Hansens gate 34 er en såkalt “bergmannsstue”; et tidstypisk hus for 1700-tallets gruvearbeidere i Kongsberg. Den er vurdert til å ha høy verdi ut i fra kriteriene alder, miljøtilknytning, representativitet, autentisitet og teknisk tilstand. Villa Ro er en langt yngre bygning; oppført i 1911 da dette området ble fortettet, en byvilla med store rom og stor hage. Banemesterbolig for Numedalsbanen i over 50 år, og senere skolebygg for Vestsiden ungdomsskole.

Begge bygningene er del av Kongsbergs historie, og bidrar til mangfold og opplevelser i bybildet. De lærere oss at vi er del av en historisk prosess, og er med på å skape tilhørighet og stolthet over stedet man kommer fra.

Både Fylkeskonservatoren og Byantikvaren frarådet riving av bygningene da det ville bety en svekkelse av kulturmiljøet på Korpmoen. Det var en lang og omfattende diskusjon i kommunestyret før det ble fattet vedtak om riving 13.desember i fjor.

Våren 2018 ble det imidlertid avgjort å følge Byantikvarens anbefaling om å flytte bygningene til kommunens egen tomt i Rogstadbakken 6. På den måten vil et snart 40 år gammelt hull i gateløpet bli tettet (etter at Clevegården brant i 1979), samtidig som Kongsberg kommune bidrar til å minimere tapet av kulturminner, noe som er en nasjonal målsetning.

Kommunestyret gjorde 15.august vedtak om at bygningene skal legges ut for salg. Slik vil disse bygningene bidra til å styrke det kulturhistoriske miljøet i Rogstadbakken/Sandsværveien, samtidig som husene blir bevart i kulturmiljøet på Vestsida.

Denne prosessen viser hvordan samarbeid og dialog gjør det mulig å komme til gode løsninger:

•Husene blir bevart i stedet for å rives

•De bidrar til å styrke det kulturhistoriske miljøet i Rogstadbakken/Sandsværveien

•De blir hjem for 2 familier, noe som igjen bidrar positivt til bomiljøet på Vestsida

At flyttingen skjedde på 46-årsdagen for UNESCOs verdensarvkonvensjon får vi se som en symbolsk bekreftelse på at Kongsberg kommune fra nå av ønsker å identifisere og beskytte sine kulturminner, og gjennom dette gå inn i framtiden både som en moderne og en historisk by.

Hilde Roland

Byantikvar

Kongsberg kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags