KKPE AS og kommunens foreslåtte salg

Av
DEL

LeserbrevFra enkelte leserinnlegg og kommentarer i Lp er det tydelig at det er uklarheter både med hensyn til eieren av Krona; KKPE AS, kommunens rolle og leieavtaler, og den avtalte salgssummen av kommunes aksjer i eierselskapet.

KKPE AS er et rent kommersielt eiendomsforetak, som eies av en privat aktør (NAF-gårdene) med 60 % og hvor kommunen har en eierandel på 40 %. KKPE AS eier Krona, Kirkegaten 2 og 4, Kahrshuset, samt parkeringshuset i Skauløkka. Det drives etter rent forretningsmessige prinsipper. Styrets oppgave er å skape størst mulig lønnsomhet.

KKPE AS har inngått langsiktige leieforhold, hvor det gjenstår ca. 16 år, med USN, Buskerud fylkeskommune og Kongsberg kommune. Kongsberg kommune har leieavtaler knyttet til kontorer, kinoen og Musikkteateret/Sølvsalen. Leiebetingelse ble fastsatt forut for byggingen. De ble med andre ord akseptert og vedtatt av det forrige kommunestyret.

Når det gjelder leieprisene som ulike brukere av Musikkteateret og Sølvsalen betaler, er det en sak mellom Kongsberg kommune og brukerne og har ingen ting med eierforholdet til KKPE AS å gjøre. Det er kommunestyret som fastsetter disse. Disse leieprisene er sterkt subsidierte gjennom en årlig bevilgning på rundt kr 10–11 millioner til Musikkteateret. Kommunen må også subsidiere kinodriften med et par millioner årlig. Det er m.a.o. kommunestyret som også i fremtiden bestemmer leieprisnivået overfor brukerne, uavhengig av hva KKPE AS tar i leie. Brukerne er ikke påvirket av hvem som eier utleieselskapet.

Det er ikke uproblematisk for en kommune å eie og drive et kommersielt selskap sammen med private eiere. En kommune er underlagt Kommuneloven og de demokratiske spillereglene når det gjelder beslutninger med kommunestyret som øverste beslutningsorgan. Et aksjeselskap må følge aksjeloven og her er det lønnsomhet og raske beslutninger som gjelder. Det er to kulturer som møtes. Innbyggerne har kunnet se kulturforskjellene i den årlige diskusjonen rundt styrehonorarenes størrelse.

Når det gjelder prisen er dagens verdi av KKPE AS beregnet til ca. kr en milliard. Dette stemmer godt med det eksterne tilbudet vi fikk for å kjøpe 100 % av selskapet. Det var dette tilbudet som gjorde at eierne av de 60 % igjen kom på banen med sitt ønske om å kjøpe kommunens andel. Selskapet har per dato en gjeld på rundt kr 750 mill. Siden KKPE AS er et kommersielt selskap betyr det at selskapet betaler skatt. Det har verdimessige konsekvenser knyttet bl.a. til avskrivninger. Korrigert for dette kom den kjøpende og selgende part fram til en verdidifferanse på ca. kr 7 mill., som etter forhandlinger ble delt. Salgssummen er kr 95,5 mill. Denne summen reflekterer dagens verdi (nåverdien) av de fremtidige leieinntektene gitt en viss årlig renteavkastning.

Vi mener at salgssummen gir kommunen en god økonomisk gevinst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags