Kongsberg kommune kan kjøpe resten av aksjene i KKPE

Av
DEL

LeserbrevMarit Gislesen hadde i helga et innlegg om salg av kommunens andel i KKPE til eierne av Bolten. Der bekrefter Hoff at verdien er rundt kr. 1 milliard for selskapet. Men på grunn av gjelden i selskapet var det bare mulig å få netto kr. 90 millioner for kommunens aksjer. Videre så syns han at det å la 60 % av inntektene tilfalle Bolten var en uting og at kommunen fra første dag burte eid 100 % av aksjene.

Med de opplysningene som her kommer fram så er det en stor skandale at politikerne på under 1 uke skal avgjøre om de skal si nei til hele kr. 400 millioner om 16 år mot i dag å få kr. 90 millioner. På samme korte tid skal politikerne også si ja til at Bolten skal øke sin inntekt fra 60 % til 100 % på alt framtidig drift av selskapet. Det vil si at Kongsberg er villig til å gi Bolten kr. 1 milliard om 16 år ved å ta imot kr. 90 millioner i dag. Dette må det tas en større diskusjon på og de rette til å ta opp det er det neste kommunestyret. Dagens flertall i kommunestyret har fremforhandlet en avtale. Og det er da naturlig at neste kommunestyre tar opp dette. Jeg skal her begrunne hvorfor dette kan bli en stor politisk skandale hvis vi her ikke setter på bremsen litt.

Kongsberg har investert kr. 4 millioner i dette prosjektet. For den prisen har kommunen fått kulturhus med to saler, kino med 3 saler, bibliotek, skolelokaler til 2 utdanningsinstitusjoner og kontorfasiliteter. Alt dette til en pris av kr. 750 millioner. Videre så eier dette selskapet diverse bygg på Vestsiden samt parkeringshuset på Skauløkka. Alt dette gir en verdi på kr. 1 milliard. Med andre ord så eier nå kommunen 100 ganger mere i verdi enn det de har investert i KKPE.


Dette er i praksis en gavepakke fra Bolten da de i starten kunne startet hele prosjektet uten kommunen som medeier. En annen gavepakke fra Bolten er at kommunen sin andel teller like mye som Bolten sin andel når der gjelder avgjørelser i styret og generalforsamling. Det betyr at Bolten alene ikke kan komme med endringer de ønsker uten at Kongsberg kommune er med på endringen. Den siste gavepakken fra Bolten er at de skaffet all finansiering uten krav om at kommunen skulle garantere for lånet. Normalt når en etablerer en bedrift i denne størrelsesorden er at eiere har mye større egenandel, minst 10 % mot her 1 % aksjekapital. Det er og naturlig at eierne fordeler lånerisikoen etter aksjefordelingen. Her har Bolten påtatt seg hele risikoen.

De siste årene har KKPE årlig hatt et årlig overskudd på kr. 5 millioner. På 20 år er det da beregnet at selskapet har samlet opp kr. 100 millioner som kan gå til utbytte til eierne. Her er Kongsberglista med, Hoff i spissen, villig til å si fra seg disse pengene mot å få kr. 90 millioner i dag.

Gjelden til KKPE er beregnet å være nedbetalt om 16 år. Da vil netto verdi i selskapet være på kr. 1 milliard og Kongsberg sin andel vil være på kr. 400 millioner. Her er Kongsberglista med, Hoff i spissen, villig til å si fra seg disse pengene mot å få kr. 90 millioner i dag.

Dette betyr at prisen for å få kr. 90 millioner i dag er på hele kr. 350 millioner. Dette er hva fremtidige innbyggere går glipp av om salget gjennomføres i dag. De aller fleste som er på Kongsberglista er neppe å se i politikken om 16 år. Dette fordi da vil gjennomsnittsalderen på de samme personene være økt fra 66 år til 82 år. Hvor mange i den aldersklassen har vi i kommunestyret i dag? Det vil si at ingen i Kongsberglista bryr seg over hvordan fremtidige innbyggere vil få det bare vi i dag mottar kr. 90 millioner.

Hoff uttaler at det er en skandale at kommunen ikke er 100 % inne i eierskapet ev. KKPE. Det er, ifølge Hoff, og en skandale at Bolten stikker av med 60 % av overskuddet siden bygningsmassen kun leies av offentlige instanser. Hvorfor kan ikke da kommunen isteden kjøpe ut Bolten? Ved å by kr. 137,5 millioner for Bolten sine 60 % vil vi fort få svar på om billigsalget av kommunens andel er bra nok. Svarer de nei på tilbudet vet vi at de får kommunens andel til en billig penge.

Ved å kjøpe ut Bolten vil kommunen kunne ta ut 100 % av overskuddet selv. De kan også ta ut 100 % av eventuell salgssum om det er aktuelt å selge selskapet om 16 år. Vi snakker da om at Kongsberg beholder hele overskuddet på kr. 100 millioner i tillegg til at de kan realisere kr. 1 milliard inn i kommunekassa. Bare det siste vil nesten halvere dagens kommunale gjeld. Finansieringen er enkel. Bruk det oppsparte sikringsfondet på kr. 90 millioner + bidrag fra kommunekassa. Bedre sikring av sikringsfondet kan en ikke få. Her snakker vi om at en i løpet av 16 år er sikret at sikringsfondet vil være på minst kr. 1 milliard. Med dagens tempo på sikringsfondet vil fondet være på kun kr. 400 millioner om 16 år om årlig overskudd i kommunens regnskap settes på bok. Men da må det gå på bekostning av andre ting som er ønskelig skal bli finansiert over skatteseddelen. Kjøp i dag er det kun husleien, som kommunen, fylket og staten allerede har, som øker sikringsfondet. Krona vil med andre ord være en stor gavepakke som Den Norske Stat og Regionen Viken betaler det meste for.

Hoff uttaler at i leiekontrakten står det at om 16 år kan leietakerne avgjøre om de vil fortsette leieforholdet til samme pris eller flytte ut. Det vil si at leietakerne er bundet til samme høye leiepris om de fortsetter leieforholdet. Hoff kan sikkert mere om avtalerett enn meg. Men det er ikke noe i veien for at fremtidige eiere kan inngå avtale om redusert leie ovenfor leietakere. Dette uavhengig av hva en i dag har avtalt. Vil tro at universitetet da er interessert i redusert leiepris. Med kommunal eier er det større sjans for at universitetet får redusert leieprisen enn om Bolten er 100 % eier. Om ikke universitetet om 16 år får redusert leiepris i bygget vil helt sikkert universitetet flytte ut. Og da er det ikke sikkert de blir her i byen. Dette er noe fremtidige politikere må løse. Vi kan løse dette problemet allerede i dag med å kjøpe ut Bolten. Men dette ønsker ikke Kongsberglista. De ønsker ikke universitetet skal være i denne byen. Og den beste måten å få de ut på sikt er å la være å kjøpe ut Bolten.

Derfor må politikerne, på sitt siste kommunestyremøte, utsette salget til en har fått sett nærmere på andre sider av Kongsberg sitt eierskap i KKPE. Kanskje det kan være med på å sikre fremtidige generasjoner sin mulighet her i denne vakre byen som Kongsberg er. I dag er det kun de negative kreftene, som gjennom en salgsprosess i dag, vil få rett i sine antakelser om at universitetet flytter fra Kongsberg. Tørr flertallet i kommunestyret være med på dette? Framtiden vil dømme over vedtaket som blir gjort nå 4. september. Større sjans til å gjøre KKPE til en stor pengemaskin for Kongsberg-samfunnet vil ikke dukke opp seinere om salget gjennomføres nå.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags