Igjen for dårlig svar fra rådmannen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevKongsberglista reiste før UMU-møtet 23/10-17 spørsmål til rådmannen om hvorvidt byggingen av de nye boligbyggene i Abels gate på Brydeløkka er foretatt innenfor politisk vedtatte rammer. Spørsmålene ble utilfredsstillende besvart, og det ble bedt om nytt svar i en oppfølging før UMU-møtet 27/11-17. Spørsmålene var som følger:

1) «På eiendommen Abels gate 9 på Brydeløkka er det tidligere eksisterende bolighuset revet og bygging av fire «kasseformete» boligbygg igangsatt. Denne eiendommen ligger innenfor området som omfattes av reguleringsplan 395R.

Sentrumsplanens prinsippløsning, vedtatt i kommunestyret 11/11-2009, danner også underlag for reguleringsplan 395R. Ifølge Sentrumsplanens prinsippløsning ligger Abels gate 9 i et innfyllingsområde, som har følgende definisjon: «Med innfyllingsområder menes områder som har et potensial for innfylling av bebyggelse som en moderat fortetting og understreking av eksisterende strukturer som gateløp, grøntområder og bebyggelsesstrukturer.» Nye bygninger skal være tilpasset dagens gater og bygningsmiljøer.

På hvilken måte mener rådmannen at Sentrumsplanens prinsippløsning er imøtekommet i tilfellet Abels gate 9? Hvilke vurderinger ligger til grunn?»

Rådmannen svarer ikke på dette. I første svar trekkes i stedet fram Temaplan bevaring for Kongsberg bysentrum, vedtatt i 2004. I andre svar henvises det bare til første svar. Dette framstår som en tydelig og bevisst omgåelse av spørsmålene.

2) «I «Bestemmelser til Reguleringsplan 395R» står bl.a. følgende underpunkt:

«4.6. Husplassering og utforming av bygninger og anlegg b) Utforming. Nybygg og anlegg skal utformes med utgangspunkt i byens historiske bebyggelse, men samtidig tilføre bygningsmiljøet nye impulser. Bebyggelse og anlegg skal gis en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer.»

På hvilken måte mener rådmannen at denne bestemmelsen til Reguleringsplan 395R Brydeløkka er imøtekommet i tilfellet Abels gate 9? Og på hvilken måte mener rådmannen at de fire «kasseformete» boligbyggene er tilpasset omgivelsene?»

Rådmannen hevder i begge svarene at flatt tak på nybyggene i Abels gate harmonerer med svømmehallen, men overser at denne ligger nord for og utenfor området som omfattes av Reguleringsplan 395R Brydeløkka, og ikke er det man faktisk sammenlikner med. Man sammenlikner nybyggene med boligene som er i nærheten, på Brydeløkka. Rådmannen medgir at eldre bygg danner overgangen mellom boligbyggene og skoleområdet, men hevder at disse ikke er en del av det verneverdige boligområdet, mens vernebestemmelsene i Sentrumsplanens prinsippløsning igjen ignoreres.

Underpunkt 4.6. b) til Reguleringsplan 395R krever bl.a. «en estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene». Men rådmannen uttaler at «at vi i denne saken ikke kunne pålegge utbygger å ha skråtak.» Det er selvfølgelig helt feil. Og videre: «At man synes at «kasseformede» bygninger ikke er «pent», er ikke tilstrekkelig for plan- og bygningsmyndighetene til å kreve en annen takform.» Man kan altså bygge nærmest som man vil på Brydeløkka, med rådmannens velsignelse, under dekke av «skjønn». Saksbehandlerne i kommunen gjør som de vil, og har ryggdekning for dette hos rådmann Grinderud. Dette er en ukultur som må fjernes før byen blir helt ødelagt. Igjen er svaret fra rådmannen utilfredsstillende.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags