Gå til sidens hovedinnhold

Vi er ikke smakspoliti

Artikkelen er over 4 år gammel

Vi tror det er bedre for utviklingen av Kongsberg-samfunnet at debatten foregår åpent for alle, og med signerte kommentarer, skriver ansvarlig redaktør Jørn Steinmoen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Heidi Højer Ditlevsen stiller det retoriske spørsmålet  «Hvorfor legitimerer Laagendalsposten hat?» i et leserbrev 5. september.

Hun mener at vi bryter både Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten da vi publiserte leserinnleggene fra Toril Mesna og Julian Skar. De har ytret seg etter at et ukjent antall innbyggere i Kongsberg fikk det 6 siders bladet «Lokal-Nytt fra Kongsberg» i postkassa.

Ditlevsen reflekterer derimot svært lite i sine leserbrev over hva som har skapt de sterke reaksjonene. Det er utgivelsen av bladet «Lokal-Nytt fra Kongsberg», og som blant annet har fått folk i Kongsberg til å ta til tårer (+).

Ytringsfriheten står heldigvis sterkt i Norge, og vår fremste oppgave er å ivareta nettopp den retten vi har til å uttrykke vår mening. For å sitere Vær varsom-plakatens pkt. 1.1: «Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.»

Etter mitt skjønn er konsekvensen av Ditlevsens argumenter en innskrenking av folks ytringsfrihet, når hun kritiserer oss for ikke å følge pressens etiske retningslinjer. Vi kan ikke være et smakspoliti der de innsendte leserbrevene må følge en bestemt norm. Vi driver ikke med sensur, men skal være en møteplass for debatt i Kongsberg og Numedal.

Det er viktig også å påpeke at ytringer kan oppleves som særdeles ubehagelige. Og verken Toril Mesna eller Julian Skar har gått til personangrep på navngitte personer i sine leserbrev.

I den aktuelle debatten har vi forholdt oss til Vær varsom-plakaten som blant annet sier: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.»

I kommentarfeltene på nettet har det for eksempel kommet sterke beskyldninger mot Laagendalsposten. Blant annet blir det hevdet at vi lyver. Normalt blir ikke slike beskyldninger publisert. Men vi i pressen som er en forsvarer av ytringsfriheten, må vise ekstra takhøyde i debatten.

Vi tror det er bedre for utviklingen av Kongsberg-samfunnet at debatten foregår åpent for alle, og med signerte kommentarer, enn at det skjer i lukkede grupper på nettet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.