AMBULANSEBEREDSKAPEN

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevEn stor takk til avdelingsleder for beredskap i Kongsberg brann- og redningstjeneste , Rune Toverud, som i Lp, 7/2-19, setter søkelyset på den dårlige ambulanseberedskapen vi har her på Kongsberg. I 2018 kom brannvesenet først på stedet 130 ganger på akutte helseoppdrag. Årsak: ingen ambulanser i umiddelbar nærhet. Noen ganger har de måttet vente lenge før det dukket opp en ambulanse, og en gang måtte de hente en ambulanse sjøl for å frakte pasienten inn til sykehuset (Lp, 13/2-19). Selv om de som jobber i brannvesenet er veldig flinke, og har diverse førstehjelpskurs, så sier Toverud følgende: «Som innbygger i Kongsberg, og ikke minst som forelder, så er jeg opptatt av at hvis noen i min familie- eller andre- skulle bli akutt syke, så ønsker jeg at det kommer en ambulanse- ikke en brannbil,...»

Kampen for å øke ambulanseberedskapen i byen vår, er ikke ny. I Lp, 13/11-95- for over 20 år siden- står det følgende: «Fylkesrådmannen går imot forslaget til ny ambulanseplan som anbefaler to ambulanser med døgnvakt i Kongsberg. En bil med døgnvakt, og en bil med dagvakt- som i dag- er nok mener fylkesrådmannen.»

Det er derfor en stor glede at Vestre Viken helseforetak i følge Lp, 12/2-19, skal øke beredskapen fra 21/4-19. De har besluttet å styrke ambulansetjenesten i Kongsberg-regionen med 7,5 millioner kroner. «Dette betyr at det blir en ekstra dagbil i Hokksund,at en dagbil omgjøres til deldøgnbil på Kongsberg, som vil si flere timer i aktivitet». Slik jeg forstår det er det da kun på nettene at det bare er en ambulanse i drift i Kongsberg.

Målet, etter min mening, bør imidlertid være to døgnambulanser på Kongsberg. Å ha to døgnambulanser i drift på Kongsberg i dag, er enda viktigere enn for 20 år siden.

- Kongsberg sykehus (KS) mista akuttberedskap i kirurgi f.o.m. 1/6-12. Det betyr at flere pasienter må fraktes i ambulanse til Drammen og Oslo enn før.

- Innbyggertallet i Kongsberg har økt betraktelig på 20 år.

- Antall hytter i Kongsberg/Numedal har økt betraktelig de siste årene. Det betyr flere mennesker som i perioder oppholder seg i KS sitt nedslagsfelt.

- Eldrebølgen vil kreve flere sykehusinnleggelser, og dermed flere ambulanseoppdrag.

For at vi i framtida skal ha en god ambulanseberedskap på Kongsberg, så må to viktige tiltak settes i verk så snart som mulig:

- To døgnambulanser på Kongsberg

- Tilbakeføring av akuttberedskap i kirurgi på Kongsberg sykehus så snart som mulig slik at pasienter med traumer og/eller magesmerter igjen kan få hjelp ved Kongsberg sykehus.

Liv Engebretsen

Kongsberg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags