Kongsberglista og distriktene i neste kommunestyreperiode

Av
DEL

LeserbrevKongsberglista har som overskrift i sitt program:

«Kongsberg kommune skal være et godt og trygt sted å vokse opp, å bo og å bli gammel i. Innbyggerne skal møte en hyggelig og løsningsorientert kommune ut fra sine behov».

I tillegg har Kongsberglista i programmet at hele kommunen skal tas i bruk. Det betyr at det er stor politisk vilje, lyst og engasjement i Kongsberglista til å utvikle hele kommunen i tråd med overskriften i programmet. Den største utkanten i kommunen, som samtidig er lengst unna sentrum, er Hvittingfoss. Kongsberglista har et eget punkt om Hvittingfoss i programmet for neste periode.

Det er spesielt fire forhold Kongsberglista er meget opptatt av rundt Hvittingfoss som sted:

- Boligtomter

- Stedsutvikling

- Få flere barn og unge engasjert og aktive

- Næringsutvikling

Fra dokumenterte undersøkelser framgår det at Hvittingfoss er det stedet i kommunen hvor barn- og ungdom er mest inaktive. Det henger bl.a. sammen med stor mangel på arenaer for å kunne drive aktivitet, spesielt innendørsaktivitet. Konsekvensen av dette er et for snevert aktivitetstilbud. Kulturskolen i Hvittingfoss skal det satses mer på. Hvittingfoss skole har en gymsal fra 1967 som er for liten til å kunne drive organisert lagidrett innendørs. Kongsberglista vil derfor i kommende kommunestyreperiode utrede svømme- og flerbrukshall i Hvittingfoss. Vi vil arbeide for å få prosjektet inn i kommunens kulturanleggsplan, slik at svømme- og flerbrukshallen kan realiseres i den etterfølgende kommunestyreperioden. Dette fortjener Hvittingfoss.

Hvittingfoss er et utmerket bosted som utgangspunkt for pendling. Fra Hvittingfoss når du Oslo raskere enn fra Kongsberg med bil eller buss, og du når alle vestfoldbyene inkl. Drammen i løpet av 40 minutter. Men Hvittingfoss trenger flere boligtomter, spesielt beregnet for yngre mennesker. Dette vil Kongsberglista prioritere i kommende periode. Næringsutvikling er selvsagt viktig, og arealer er nå tilgjengelig. Kongsberglista ønsker en plan for helhetlig stedsutvikling i Hvittingfoss på lik linje med planen for stedsutvikling av Kongsberg by og den må legge til rette for at seriøse næringsaktører velger Hvittingfoss.

Valget nærmer seg – du kan være med å prioritere i den neste kommunestyreperioden. Vi ønsker å gjøre en forskjell for hele kommunen.

Per Einar Fon

4. listekandidat for Kongsberglista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags