MED HØYRE FOR DESENTRALISERING

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevEn økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer og større byregioner. Denne utviklingen har vi sett i mange ti-år. Statistisk sentralbyrå (SSB) definerer dette som sentralisering. For de mer perifere regioner har sentraliseringen negative virkninger, ved at andelen eldre øker kraftigere enn i sentrale strøk og ved at folketallet i mange kommuner synker. Sentralisering kan defineres på andre måter, men Høyre mener at SSBs definisjon er den mest relevante. I LPs leder 26. juni hvor nyhetsredaktøren etterlyste en debatt om temaet, er det ikke så lett å se nøyaktig hvilken definisjon som ble anvendt. At temaet er uhyre viktig, er Høyre uansett enig i.

Vi har tverrpolitisk enighet om at det bør bo og arbeide folk i alle deler av landet, og om at det bør settes inn virkningsfulle tiltak som bidrar til at sentraliseringen ikke utvikler seg slik som de største pessimistene frykter. Statistikken viser at distriktspolitikken burde ha virket bedre enn den faktisk gjør. SSB antar likevel ifølge en artikkel på sin hjemmeside fra april 2007 at norsk distriktspolitikk har hatt en viss effekt. Men nyere artikler (bl.a. fra 1. sep. 2016) viser at sentraliseringen har bidratt til og forventes å fortsette å bidra til en negativ utvikling i store deler av landet.

Høyre mener at det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet er styrking av kvaliteten på de offentlige tjenester som tilbys på landsbygda. Noen av de viktigste tjenestene er skole, barnehage, barnevern, eldreomsorg, kommunale helsetjenester, tekniske kommunale tjenester, politi og løpende informasjon til innbyggerne. Andre viktige faktorer er de som måles og vektlegges sterk av NHO; attraktivitet og lokal vekstkraft. I Høyre mener vi at det særlig er tre politiske tiltak som må ferdigstilles for å dempe den sentraliseringen som foregår, og det er kommunereformen, politireformen og sykehusplanen, som alle har som mål å sikre gode offentlige tjenester overalt i landet.

I Høyre er vi trygge på at sterkere kommuner vil tilby bedre tjenester og dermed bidra til at f.eks. barnefamilier i større grad vil ønske å bo på landet. Natur og landlig ro er viktig, men god skole for barna (og høy kvalitet på andre tjenester) trumfer disse faktorene. Dette er Høyres viktigste argument for kommunereformen. Resultatene hittil er ikke tilstrekkelige, og for oss er det viktig at kommunereformen videreføres. Det er for tida landets aller viktigste distriktspolitiske virkemiddel.

Politireformen gjennomføres for å tilpasse politiet til dagens virkelighet og for å sikre at hele befolkningen tilbys de tjenester og den sikkerhet som man bør forvente i dagens samfunn. Dette gjelder også innbyggerne «i distriktene». En moderne patruljebil med et team på to er både et transportmiddel, et mobilt kontor og det viktigste førstelinjeelementet innen etterforskning. Den vil være bemannet med personell som kjenner sitt område godt og har høy politifaglig kompetanse, den er godt utrustet, har moderne kommunikasjonsutstyr, og den har en «åpningstid» som langt overgår et lite lensmannskontor. Når reformen er ferdig gjennomført og alle planlagte patruljebiler er «på hjul», vil områdene med størst avstand til større byer få vesentlig bedre polititjenester enn i dag. Høyre går til valg på å ferdigstille reformen med størst mulig positiv effekt for distriktene.

Ifølge Helse- og sykehusplanen som regjeringen utarbeidet og Stortinget med stort flertall vedtok, skal ingen flere sykehus legges ned. For vårt område er det tvert i mot slik at vårt sykehus endelig har fått en definert og sikker plass i norsk sykehusstruktur. I forrige regjeringsperiode ble akuttkirurgi og noen andre funksjoner flyttet fra Kongsberg til Drammen. I denne perioden er det vedtatt å bygge et nytt stort sykehus i Drammen og i forbindelse med denne byggingen å flytte viktige tjenester fra Drammen til Kongsberg. I tillegg er et stort oppgraderingsprogram startet ved Kongsberg Sykehus. For Kongsberg, Øvre Eiker og for kommunene i Numedal er det av stor betydning å få akuttkirurgien tilbake til Kongsberg. Sammen med øvrige politikere fra Buskerud vil Høyre på Kongsberg arbeide hardt for å få dette gjennomført så snart som mulig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags