Lars Bryne har en kort oppsummering av flyttingen av høgskolen og KKP-prosessen, og ser i glasskula at det neppe er noen grunn til å glemme KKP i kommende år. Bygget står der som ei vorte i gamlebyen, med dertil opprivende og blødende sår som resultat. Dessverre har høgskolen blitt forvist til en trangbodd tilværelse her i byen, mens konkurrerende campus i sammenslutningen Høgskolen Sørøst Norge, har fått styrket sine posisjoner i samme tidsperiode. Daværende rektor Kristin Ørmen Johnsen (Høyre) ivaretok Drammen på aller beste måte, da hun argumenterte for flytting av høgskolen fra Raumyr. Campus Vestfold eksempelvis, Bakkenteigen, med landlig beliggenhet mellom Tønsberg og Horten, har styrket seg vesentlig de siste 10 årene, mens studiested Kongsberg har tapt sin posisjon. Campus Drammen har 2400 studenter og Norges kulturhovedstad Bø i Telemark har 2300 studenter, og et fantastisk studentmiljø og med idrettsanlegg og svømmehall rett ved. Kongsberg har derimot posisjonert høgskolen svært lite utviklingsvennlig. Norges eldste industriby og Bergstaden Kongsberg har mistet mye av sitt særpreg og identitet, ved å angripe gamlebyen og rasere denne, som en direkte konsekvens ukultur og galskap i de politiske prosessene senere år; til forskjell har de fremadstormende studentbyene Notodden og Drammen kombinert høyskoleutdanning, med det å ivareta tradisjoner og fått æren av å komme på UNESCOs verdensarvliste.

Jeg er klar over at fornuften er en ensom ting, og finner det vanskelig å forstå hvorfor det er så avgjørende viktig i min hjemby å få flertallsvedtak i kommunestyret for en feilaktig utvikling. Å bygge videre på noe av det man har, i stedet for å rasere det gamle og etablere nye løsninger i rivende fart – det er kanskje utvikling, men hva hjelper det når det bærer galt av sted? Kongsberg sakker akterut i forhold til de studentbyene i sammenslutningen HSN vi ønsker å sammenlikne oss med. -- Å flytte tilbake til Raumyr med omkringliggende studentboliger og barnehage vil sette oss tilbake noen år i tid, men på sikt vil Kongsberg kunne posisjonere seg tilbake som en betydelig aktør. Noen ganger er det nødvendig å ta noen skritt tilbake, for ikke å gå utfor et stup.

Riving av Vestsiden ungdomsskole og ytterligere vedtak i kommunestyret 13. desember føyer godt inn i så måte, beklageligvis. Enig med Lars Bryne at det er underlig at utformingen av Vestsiden ungdomsskole, med klare likhetstrekk med det simple KKP-bygget, er vedtatt uten noen særlig debatt. En ballbinge for ungdomsskoleelevene har flertallet av politikerne prioritert framfor to eiendommer og et boligmiljø av nasjonal verneverdig interesse, i strid med føringer fra byantikvar og riksantikvar. Forstå det den som kan. Klagefrist for reguleringsplan 487R er satt til 22. januar 2018.