Sykehusøkonomi

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev

I Lp, 15/10-16, kommer det fram at Kongsberg sykehus (KS) ligger 7 millioner kr bak årets budsjett. Sparetiltak er satt i verk slik at man håper på at underskuddet «bare» blir 4 millioner kr. « Dette går utover innleie av folk, kursbudsjett, det innføres ansettelsesstopp og innkjøpsstans for å nevne noe.» Samtidig går hele Vestre Viken helseforetak (VV) med overskudd i 100–150 millionersklassen hvert år de siste årene. Nå i 2016 står det referert i styredokumenter at «Styret opprettholder resultatkrav på 150 MNK for året ...»

Hva er det som gjør at KS stadig går med underskudd? Jeg har en sterk mistanke om at KS har blitt sterkt underbudsjettert siden 2012 da akuttberedskap i kirurgi forsvant. For å få faktaopplysninger i saken, sendte jeg en mail til økonomidirektør i VV, Ørjan Sandvik, 14/10-16, men har ennå ikke fått svar. Via Lp har jeg imidlertid fått informasjon om flere grunner til at KS går med underskudd. I Lp, 28/11-15, kan vi lese at KS straffes økonomisk for å ha behandlet for mange medisinske og gynekologiske pasienter. Er det slik i andre helseforetak i landet vårt også eller er det kun i VV at sykehus straffes økonomisk hvis man behandler for mange pasienter? I Lp, 13/6-15, kan vi lese om andre grunner til underskudd.» Merforbruk på lønn er knyttet til høyt sykefravær ved starten av året og flere svangerskapspermisjoner enn budsjettert.» Det betyr at altfor mange av de ansatte ble gravide i 2015 sett i forhold til hvor mange penger som var satt av til svangerskapspermisjoner. Betyr det at KS hadde gått med overskudd hvis færre av de ansatte ble gravide? Hvis det er tilfelle, så er det viktig at KS setter av et romslig budsjett til svangerskapspermisjoner ved neste korsvei for da er sjansen større for å gå med overskudd!

Det som forundrer meg er at det tydeligvis ikke finnes noen vilje til å øke budsjettet til KS samtidig som man justerer ned overskuddet i hele VV. Det burde være en god løsning for alle parter.

Ellers vil jeg takke for forslaget fra en prosjektgruppe i Helse Sør-Øst om å flytte ca. 20 % av ortopedisk aktivitet fra Drammen til Kongsberg (Lp, 31/10-16). Det er et klokt forslag. Men et enda klokere forslag er i tillegg å tilbakeføre akuttberedskap i kirurgi til KS så snart som mulig. Min drøm er at vi fra 2017 kan ha en post i 4 etasje på KS med 12 plasser til kirurgiske pasienter og 11 plasser til ortopediske pasienter. Per i dag er denne posten kun bemannet for 15 sykehussenger. Tror ikke en slik oppgradering ved KS vil koste noe særlig mer enn det det som i dag er avsatt til private operasjoner i VV. Som en ekstrabonus vil pasientsikkerheten ved KS øke betraktelig ved en slik oppgradering. Det fortjener befolkningen og turistene i KS sitt nedslagsfelt. Et sykehus uten akuttberedskap i kirurgi, kan ikke gi pasientene det helhetlige tilbudet som pasientene fortjener!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags