Upresist svar fra Halfdan Aas

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevJeg takker for at fagdirektør i Vestre Viken (VV), Halfdan Aas, i Lp, 1/3-17, tok seg tid til å svare på mitt innlegg fra Lp, 22/2-17. Jeg synes imidlertid at hans svar er alt for upresist. Jeg savner antall pasienter år for år slik jeg ba om, og jeg savner hvilke grunner han mener er årsaken til at det nå kun er ca. 500 akuttpasienter som overføres fra Kongsberg sykehus (KS) sitt nedslagsfelt til Drammen sykehus (DS) mens det før var ca. 900 akuttpasienter per år. Kan det rett og slett være noe feil i de tallene Aas her kommer med?

Årsaken til diskusjonen mellom fagdirektøren og undertegnede, er Lp sitt oppslag 9/1-17 : « Etter at akuttkirurgisk beredskap ble flyttet fra Kongsberg i 2012, er det 500 akuttpasienter i året som sendes til Drammen framfor lokalsykehuset. Da vedtak om flytting av beredskapen ble gjort, sa Vestre Viken HF at om lag 900 akuttpasienter i året ville måtte reise til Drammen fremfor Kongsberg hvert år. Nå er tallet moderert.» At antall pasienter som trenger akutthjelp, enten det er p.g.a. store traumer eller p.g.a. magesmerter, plutselig reduseres fra 900 til 500, er for meg et stort mysterium. Man skulle jo heller tro at stadig flere pasienter trenger hjelp år for år p.g.a. befolkningsvekst og at stadig flere hytteturister besøker Kongsberg og Numedal i helger og ferier. Som jeg skrev i Lp, 22/2-17 så fortalte tidligere klinikkdirektør ved KS, Eva H. Pedersen, for 3–4 år siden at tallet var gått opp fra ca. 900 pasienter per år til ca. 1100 pasienter per år. Mener Aas at tidligere klinikkdirektør løy?

Hvis det virkelig er slik som Halfdan Aas sier, og at Eva H. Pedersen løy for oss, så tenker jeg at det kan være tre grunner til reduksjonen i antall akuttpasienter fra KS til DS. Dette er kun hypoteser fra min side, men så lenge ikke Aas kommer med klare grunner til nedgangen i antall akuttpasienter på ca. 400, så må det være lov til å tenke over mulige årsaker:

1) Mange av de 400 akuttpasientene som i dag egentlig skal rett til DS, sendes til sykehus i Oslo området p.g.a. kapasitetsproblemer ved DS.

2) En del av de 400 akuttpasientene kommer ikke inn på sykehus i det hele tatt, men sendes i stedet hjem igjen med beskjed om å ta smertestillende tabletter for å se om smertene går over. (Dette vet jeg skjer ved andre sykehus i landet så det er ikke usannsynlig at det også skjer ved sykehus i VV.)

3) Noen pasienter dør p.g.a. lenger reisevei fordi KS ikke lenger har akuttberedskap i kirurgi. (Via Lp, 16/11-16, vet vi at en pasient døde på DS etter først å ha blitt beordret innom KS hvor det ikke lenger er kirurger på vakt. Dette eksempelet viser hvor viktig det er at KS får tilbake akuttberedskap i kirurgi så snart som mulig.)

Det har nå snart gått 5 år siden KS ble fratatt akuttberedskap i kirurgi. Har det i ettertid blitt foretatt en konsekvensanalyse? Sykepleier ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Lars Andreas B. Haukelidsæter, skriver på NRK, ytring, 16/2-17:» Høie vil skape «Fremtidens akuttsykehus». Dette strider mot faglige råd.Et slikt sykehus (som KS er i dag, min merknad) vil ikke ha tilstrekkelig akuttberedskap. Lokalsykehus må kunne kirurgisk stabilisere akutt skadde som ikke overlever transport til neste nivå i behandlingskjeden.» Mitt håp er derfor at akuttberedskap innen kirurgi er på plass igjen ved KS innen året er omme!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags