Tørrlagt salamanderdam på åsen

Av
DEL

LeserbrevNaturvernforbundets leder på Kongsberg, Øyvind Stranna Larsen, kommer med en berettiget bekymring i en kronikk i Lp over hva som kan bli konsekvensen for salamanderdammen ved Arsenalet; det gjør han sikkert, klok av erfaring, ut fra dyrkjøpte opplevelser om den dramatiske endringen for salamanderne på Gamlegrendåsen – etter å ha lest Lp sin omtale for snart et år tilbake, etter at flere hadde tipset Lp og reagert på tørrlagt salamanderdam ved rundkjøringa Petter Auderdalsvei/Henckelsvei. Det som var en større dam, er nå en liten pytt, knapt nok det. De siste ukene har den vært helt tørr. Salamandere spiser blant annet insekter og sniler, og det burde sikkert motivere noen og enhver til å ivareta salamanderne på aller beste måte. Så er ikke tilfellet. – Rette instans for å sørge for utbedre dette må være prosjektleder Tom Hedalen ved Statens vegvesen, som tidligere har meddelt seg i Lp om saken, dessverre ikke med tilstrekkelig troverdighet og genuin interesse for sakens angjeldende; det biologiske mangfoldet og naturen, rett ved Langekjenntunet barnehage og et yndet rekreasjonsområde for store og små nær bebyggelsen på Gamlegrendåsen.

I 2017 sprengte E134-prosjektet seg veg gjennom fjellet i form av Kongsbergtunellen, som passerer rett under dammen, likevel fremholdt prosjektleder Tom Hedalen at det var lite nedbør, altså tørkesommeren 2017 som var årsakene til at dammen var tom. Hedalen uttalte også at "vi", (formodentlig Statens vegvesen) har vurdert dette til å ikke er farlig for salamanderne, etter å ha rådført seg med "sin miljømedarbeider".

For dem som måtte ha passert gjennom den nye "Kongsbergtunellen", så har man observert at mange steder drypper vannet, eller sildrer. Den desidert største lekkasjen er å finne i nordre løp, og ganske riktig – rett under salamanderdammen; her blir du søkk blaut i løpet av sekunder. Selv nå helt nylig, mens det har vært tilnærmet knusktørt på overflaten, sildret det godt med vann ned i tunnelen her, men så klart betraktelig mindre enn etter snøsmelting og periode med mye nedbør.

Hvorfor forsøker Statens vegvesens prosjektleder å bortforklare det helt opplagte årsaksforholdet til at salamanderdammen/Kongsbergtunellen er lekk, og at salamanderdammen i perioder er helt tørrlagt. Riktignok er det rikelig med drenering, og vannpumper nederst i begge løp av Kongsbergtunellen, slik at det blir neppe noe trafikksikkerhetsproblem som følge av lekkasjen fra Salamanderdammen, men hva med hensynet til fauna/flora og boligområdet på overflata?

Salamanderdammen har vært omtalt ved flere anledninger i Lp; den har vært utsatt for menneskelige inngrep blant annet da rundkjøringen ble etablert. Entreprenøren som utførte jobben den gang iverksatte en rekke tiltak, sikkert kostnadskrevende, for å sikre salamanderdammen. Ble dette gjort forgjeves, som følge av E134 prosjektet som har vært planlagt over mange år?

Selvfølgelig er det ikke umulig å sikre salamanderdammen nå heller; det er rett og slett et kostnadsspørsmål, og det krever ikke minst å vedkjenne at sprengningen av Kongsbergtunellen er årsaken til nåsituasjonen. I tillegg til at salamanderdammen er praktisk talt tom for vann, har det oppstått setningsskader på fortauet ved rundkjøringen som følge av etableringen av Kongsbergtunellen. At E134 er prosjektert slik at innslaget til tunnelen ble lagt så høyt på åsen, etter Aas kafeen, har selvfølgelig medført at det er relativt liten overdekning, og det attpåtil i et område spekket av forhistoriske, og i mange tilfeller gjenfylte, gruveåpninger. Altså som skapt for å lede vann ned i fjellet, og ned i Kongsbergtunellen. Det er påkrevet å tette årsakene til at salamanderdammen renner tom, innvendig drenering i tunnelen og gjemme lekkasjene bak membran og profilstøpte betongelementer hjelper bilistene, men salamanderne fint lite; her må vannkildene tettes.

LES SVAR FRA TOM HEDALEN HER: Salamanderdammen er tom - igjen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags