Et bevisst valg

Faksimile av Laagendalsposten fra 10.november 2015

Faksimile av Laagendalsposten fra 10.november 2015 Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er aldri behagelig å bli kalt en ondskapsfull fortegner av fakta. Derfor er jeg nødt til å henvise til faksimile av Lp 10.11.2015 som underbygger min påstand. At Hoff etter hvert gikk inn for et tak på 300 asylsøkere var politisk fornuftig. Da kan vi gå videre til kjernen i saken.

Å skape frykt for å oppnå makt, er en utprøvd mekanisme. Det skjer trinnvis: Først tegnes fiendebildet av ‘de andre’, så organiseres forsvaret mot ‘de andre’, så kreves erkjennelse av makten og kontrollen som følger med den.

At man stiller spørsmål ved hvordan en samling på 1000 fremmede mennesker skal håndteres, er både saklig og rimelig, ikke minst ut fra våre vanlige forventninger om hva som er akseptable boforhold. Når man begynner å snakke om nødvendigheten av gjerder, er vi fort over på frykt. Den har vist seg ubegrunnet, så vel ved mottaket i Hvittingfoss som på Raumyr. At det kan være personer som begår kriminelle handlinger blant dem, stemmer. Det gjør det også blant oss.

Facebookgruppa ‘Nei til 1000 “flyktninger” på Raumyr’ utnyttet frykten for de ukjente asylsøkere og har dermed skaffet seg en slags plattform for makt. Den søker de nå å utvide, ved å spre fiendebildet via Lokal-Nytt, en blekke uten ansvarlig redaktør. Samtidig organiserer de motstanden. Underskriftskampanje via nett er på plass. For øvrig blir du oppfordret til å delta i Krone Rulling ved å sende penger til en ikke navngitt konto for å finansiere driften av Lokal-Nytt. Hvem som underskriver og hvem som bidrar, er hemmelig.

Innholdet i Lokal-Nytt er et sammensurium av udokumenterte og til dels selvmotsigende påstander og beskyldninger som ikke har noe annet hold enn ‘‘noen har sagt til oss’.

Er så medlemmene i fb-gruppa rasister? Neppe. Flere av dem har ektefeller fra fjerne land som tydeligvis også er medlem. Men det kan ikke være tvil om at gruppa gjør forskjell på folk på bakgrunn av etnisitet og religion. Kan virkelig en varaordfører stille seg bak et slikt budskap uten å miste troverdighet? Han må gjerne mene det han vil, men kan han gå god for formen denne agitasjonen antar?

Hvorfor bruker jeg så mye energi på denne saken? Når frykten har etablert seg, er behovet for å forsvare seg nærliggende. Langt mer ytterliggående grupperinger står klar til å ta imot hvem det måtte være. De er en økende trussel mot vår frihet og vårt levesett. Vi må ikke frykte dem, men vi må vise vår motstand mot dem. Neste gang vil jeg være der og stå sammen med Louis Eriksen og andre.

En presisering: Hvem som er medlem i gruppa har visst alltid vært tilgjengelig på Facebook. Det er innleggene som er skjult for ikke-medlemmer. Den omtalte fb-gruppa har i de siste dagene mistet fire medlemmer. Det er bra at folk innser hva de egentlig har stilt seg bak, for man kan fortsatt være mot 1000 asylsøkere på Raumyr uten å være medlem. Når varaordfører Kjell Gunnar Hoff i skrivende stund fortsatt er medlem, kan det ikke være tvil om at det er hans bevisste valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags