Vi ER med og støtter – og heier trofast på våre Skrimjenter i eliteserien!

Av
DEL

LeserbrevIL Skrim er et Allianseidrettslag bestående av 5 særidretter som alle har sitt eget styre, sine egne budsjetter og sitt eget regnskap, alt lagt inn under et hovedstyre for idrettslaget.

Vi heier alle på Skrim Kongsberg Elite som er vår eneste partner i idrettsalliansen og bidrar i den sammenheng både direkte og indirekte i form av betalte tjenester, både fra våre særidretter i form av trener-honorarer og via en felles samarbeidsavtale som blant annet sikrer alle våre medlemmer under 19 år fri inngang til alle hjemmekamper i årets eliteserie.

Totalt utgjør dette i løpet av inneværende sesong et beløp i størrelsesordenen 310.000.- kroner, noe som gjør oss til en av de aller største sponsorene også målt opp mot hva det private næringslivet bidrar med.

I tillegg har Håndballgruppa i IL Skrim vært sterkt delaktig i at både Norges Håndballforbund-region sør og Kongsberg Idrettsråd til sammen har innvilget 48.000.- i lønnsmidler for 2 elitespillere som 2 ettermiddager i uken tilbyr gratis ballidrett for barn og ungdom linket opp mot NIF sine prinsipper om mangfold og inkludering.

At et idrettslag som baserer sin drift og økonomi på frivillighet og dugnad bidrar med midler i såpass størrelsesorden mener hovedstyret er meget bra.

«Når mange sier at vi har over 20 millioner «på bok» og bør kunne gi mere, så blir det dessverre en del faktafeil som bør korrigeres slik at det totale bildet blir noe mere nyansert»

Pkt 1. Skrim har ikke og har aldri hatt 20 millioner i fri kapital da en stor del av våre likvider er ute i gruppene og er bundet opp til blant annet; drifts og anleggskostnader, vedlikeholdskostnader, løpende kostnader på leie, produksjon og trener utgifter, bare for å nevne noe. Hovedstyret i IL Skrim er riktignok satt til å forvalte restverdiene etter salget av Skrimsletta pålydende kroner 12.000.000.- som er en engangssum som ikke går inn i den ordinære driften. Disse verdiene er satt inn i langsiktige fond får å på den måten kunne gi IL Skrim en økonomisk trygg plattform slik at vi kan ivareta breddeidrett og aktivitet også for fremtidens idrettsutøvere. Dette er gjort i henhold til årsmøtevedtak som ble fattet enstemmig på årsmøtet i mars 2018.

Pkt 2. Skrimsletta ble i sin tid solgt for kroner 18.500.000.- fem av disse millionene er investert i nye Skrim Idrettspark som klubbens andel og overført Kongsberg kommune. 1,2 millioner ble brukt til å nedbetale utestående gjeld i forbindelse med bygging av Sparebank 1-hallen.

Pkt 3. Hovedstyret i IL Skrim fikk kort tid før årets årsmøte en søknad fra Skrim Kongsberg Elite hvor de søkte om et usikret lån pålydende det eksakt samme beløp som de søkte kommunen om.

Hovedstyret tok søknaden på alvor og sjekket ut med juridisk avdeling i NIF som meldte tilbake at vi som et fleridrettslag ikke har lov til å låne ut midler til en prestasjonsklubb uten sikkerhet eller tilfredsstillende garanti for lånesummen. Saken ble av den grunn ikke tatt inn på årsmøtet da den i henhold til lovverket til NIF ikke kunne behandles.

Pkt 4. Daglig leder i IL Skrim forvalter den daglige driften av idrettslaget i henhold til sin stillingsinstruks og sitter uten fullmakter til å disponere klubbens likvider utover de daglige inntekter og utgifter til drift av idrettslaget, også dette i overenskomst med et til enhver tid flertall i hovedstyret.

Hovedstyret forholder seg til årsmøtevedtak som sier at restverdien etter eiendomssalg skal investeres langsiktig og ikke brukes til ordinær drift.

For øvrig har IL Skrim i sin helhet og håndball bredde i sin egenhet et godt og gjensidig samarbeid med Skrim Elite som vi ser gir stor nytteverdi for begge klubbene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags