Jaggu har vi viktige saker å diskutere!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSkriveriene i ‘Lp debatt’ de siste ukene har mer vært en ‘debatt om debattanter’ enn en debatt om reelle politiske saker, så jeg tar sats og prøver å introdusere et noe mer politisk debattgrunnlag:

• Høyre er FOR boligbygging i Jondalen. Faktisk er vi for boligbygging i alle deler av kommunen. Vi skal legge til rette for at folk skal få lov til å bo der de ønsker å bo. I Jondalen er vi FOR boligbygging i det regulerte området på Kittilsplass. Vi er FOR å tillate utskilling av tomter for spredt boligbygging. Og vi er FOR boligfeltutbygging nært skolen forutsatt at det finnes et egnet område for dette. Vi stemte mot den foreliggende planen fordi det åpenbart er en lokasjon som har ekstremt vanskelige utbyggingsforhold og et meget uklart kostnadsbilde. Man bør aktivt lete etter et alternativt område for boligfelt, et område hvor det er mer realistisk at boligfeltutbyggingen kan gjøres med kostnader som kan bæres av utbygger og tomtekjøpere, slik det er i andre utbyggingsprosjekter. Vi vil ha samme holdning til andre boligutviklingsplaner enten det er sentrumsnært, i Hvittingfoss, Efteløt, Heistadmoen eller andre områder utenfor sentrum.

• Høyre er FOR forbedring av idrettsanleggskapasiteten i kommunen. Vi er FOR at hallarealer i Kongsberghallen frigjøres ved at ishockeyaktiviteten flyttes ut av hallen og etableres i en egnet ishall, helst i umiddelbar nærhet av Kongsberghallen. Det vil frigjøre isflaten i Kongsberghallen til aktiviteter både på dag- og kveldstid. Vi er FOR at vi starter forberedelse av kunstgressbane med undervarme. Vi er FOR at det legges tilrette for vannsportsaktiviteter i Lågen. Vi er FOR at kommunen skal jobbe for et bredspektret fritidstilbud for ungdom, inkludert e-sport.

• Høyre er FOR at vi aktivt utvikler Gruveåsen som rekreasjons-, tur- og opplevelsesområde. Vi er FOR at vi skal legge tilrette for turområder og merkede stier i hele kommunen. Dette er sannsynligvis noe som gir det beste kost/nytte-forhold relativt til trivsel og folkehelse.

• Høyre er FOR at vi etablerer bruforbindelser over Lågen på flere punkter enn i dag. Det øker muligheten til å gå eller sykle mellom boligområder, skoler, arbeidsplasser og kultur- og idrettsfasiliteter.

• Høyre er FOR å redusere eiendomsskatten. Den rammer boligeiere uten å ta hensyn til lånegrad eller inntektsforhold. Skattesystemet i Norge er progressivt og er innrettet for å minske skattebyrden for de med lavere inntekter, og å ha høyere skattebyrde for de med høyere inntekter. Eiendomsskatten er blind for dette og rammer lavinntektsgrupper hardere enn høyinntektsgrupper.

• Høyre er FOR å styrke forsvarsindustri og Forsvaret i Norge. For Kongsberg betyr det at vi vil legge tilrette for at lokal forsvarsindustri får de beste rammevilkår vi kan gi, og i særdeleshet at Heistadmoen og Hengsvann gjennom kommunens reguleringsarbeid får de beste vilkår for å vokse. Særlig vil vi jobbe for at planene om naturreservat i området ikke får negative effekter for Forsvarets aktiviteter.

• Høyre er FOR best mulig servicetilbud i kommunen og jobber for å beholde viktige statlige og regionale tjenester, samt tilrettelegge for at offentlige virksomheter flyttes til Kongsberg. Vi er FOR forandringer som gir bedre løsninger slik at vi kan bevare best mulig tilbud.

• Høyre BEJUBLER fagskolen og universitetet i Kongsberg. Vi må gjøre alt vi kan for å være den beste vertsskapskommune vi kan være for disse institusjonene som er så integrert med vår fantastiske industrihistorie – og vår industriframtid!

Der har vi noen politiske saker å debattere!

Har du en annen politisk kjepphest? Skriv et leserinnlegg! Få det inn på den politiske agendaen!

Vi trenger et bredt politisk engasjement i vår lokalavis for å klargjøre temaer som er relevante i den politiske debatten fram til valget. Jeg oppfordrer dere som ikke vanligvis hever deres stemme til å bidra med deres meninger i avisens debattfelt.

For ordens skyld: Noen vil kanskje tro at dette er Kongsberg Høyres fullstendige program. Nei, det er det ikke. Sjekk gjerne opp programmet vårt og hva vi sier om skole, omsorg, psykisk helse, eldre og andre særdeles viktige temaer.

Terje N Jensen

Listekandidat Kongsberg Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags