Kongsberglista og grunnskolene i Kongsberg

Av
DEL

LeserbrevKongsberglista har som overskrift i sitt program:

«Kongsberg kommune skal være et godt og trygt sted å vokse opp, å bo og å bli gammel i. Innbyggerne skal møte en hyggelig og løsningsorientert kommune ut fra sine behov».

Grunnskolene i Kongsberg har visjonen «Verden er min mulighet – prepared for the world! Det signaliserer en ambisiøs og mulig plan dersom ressursene står i forhold til innholdet i planen.

Kongsberglista har følgende poster i sitt program for grunnskolene i kommunen:

● Opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur, da vi anser at kravet om en nærskole både er til barnas og fellesskapets beste.

● Sørge for at det skal være god kompetanse for barn med spesielle behov. Det skal vurderes om det skal opprettes et kompetansesenter i kommunen.

● At Kongsberg kommune skal ha en visjon om null mobbing. Det skal tilføres kompetanse hos skolene for å kunne bygge bedre klassemiljø og involvere foresatte bedre og tettere i skolehverdagen. Klassemiljø er, med referanse til mobbeombudet, det viktigste verktøyet for å hindre mobbing og ekskludering.

● Arbeide for økt satsing på realfag og støtte initiativet som er iverksatt.

● I dialog med Kongsberg idrettsråd søke om statlige midler for innføring av en time med fysisk aktivitet daglig for skoleelever mellom 6 og 19 år, for å vurdere om det oppnås helsemessige effekter.

Kongsberglista mener at et godt og trygt klassemiljø er forutsetningen som må være på plass for å nå kommunens visjon. Av den grunn er kompetanse for barn med spesielle behov og null mobbing viktig. Kommunen har en plan for mobbing. Vi lover at denne skal følges opp og evalueres grundig slik at realiteten om null mobbing nås. For det er bare et eneste måltall for mobbing som er akseptabelt og det er 0.

Det er med andre ord ikke bare fag Kongsbergskolene skal være best på. De skal også være best på å utvikle de beste klassemiljøene for å realisere visjonen. For «å bli verdensmester er sannsynligheten stor for at du må ha verdens beste trening tilpasset individet stor». Skolehverdagen er treningsarenaen for «verden er min mulighet». Det krever en fremtidsrettet god skoleledelse og gode lærere. Det krever også fremtidsrettede læringsarenaer gjennom f.eks. samhandling med næringslivet og bruk av ny teknologi. I tillegg er fysisk aktivitet viktig for konsentrasjonsevnen med bonus i helsemessige effekter.

Punktene er i tråd med Kongsberglisten sitt program. Planen er igangsatt, noe er allerede på plass, men mye gjenstår før grunnskolene nærmer seg visjonen. Visjonen krever evalueringer i forhold til noe som er bedre enn i Kongsberg kommune. Vi må sannsynligvis lære av andre land som er bedre på skole enn Norge, skal vi bli best. Først da vil visjonen bli en realitet. Kongsberglista heier på visjonen og skal bli tydelige i kommende periode på hva forventingene vil bli til skolene.

En stemme på Kongsberglista er en stemme for enda bedre grunnskoler i komunen!

Per Einar Fon

4. kandidat Kongsberglista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags