Lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske plager

Av
DEL

LeserbrevManglende tilbud til barn og unge med psykiske plager har en tid vært i fokus i Kongsberg. I Lp lørdag har Adrien Lenerand og Ty Sævareid Ellefsen fra Unge Høyre er flott innlegg om dette. Takk til dere!
 

Deres innlegg er svar på et utspill fra KrF om å etablere en «kommuneprest» for dette formålet. Svaret deres er at dette ikke vil gi ungdommene det lavterskeltilbudet de trenger. KrF’s forslag er åpenbart kontroversielt og det er neppe det som trengs nå. Det som trengs, sier de, er et tilbud som befinner seg nær ungdommene og som skal gjøre det enklere å oppsøke hjelp. De viser til tiltak andre steder, som har vist gode resultater.

Problemstillingen er ikke ny i Kongsberg kommune. Som medlem av Helse- og omsorgsutvalget i forrige periode foreslo jeg at et slikt tilbud burde opprettes.

Forslaget viste til en forsøksordning i Arendal, som hadde gitt gode resultater, og som ble anbefalt av departementet. Denne såkalte "Arendal-modellen" startet med en psykolog og en psykiatrisk sykepleier med familieterapiutdanning. Disse var etablert på rådhuset med en åpen dør for henvendelser fra ungdommer. Tilbudet til disse var samtaler om deres situasjon. Dersom det ikke lot seg løse ved disse samtalene, ble ungdommene henvist videre til spesialisthelsetjenesten innen psykiatri. Dette har fungert bra og tilbudet er etter hvert blitt utvidet til et tverrfaglig samarbeide med andre fagpersoner med en felles målsetting, slik at teamet nå består av femten personer. De er også ute på skoler og barnehager.

Forslaget ble dessverre ikke implementert slik det var ment. Kanskje tiden er inne nå?

Marit Eek-Jensen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags