Høyres sentraliseringsiver

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevMin kommunestyrekollega Per Håvard Kleven (H) følger opp det som synes å ha blitt Høyres omdefinering av hva ord betyr. Han skriver i Lp den 4.09.2017 under overskriften «Med Høyre for desentralisering» at «det er tre politiske tiltak som må ferdigstilles for å dempe den sentraliseringen som foregår, og det er kommunereformen, politireformen og sykehusplanen».

Høyre må selvfølgelig ha lov til å mene og hevde at vi trenger større kommuner, større sykehus og færre politidistrikter for å skape bedre velferdsgoder, bedre sykehustjenester og mindre kriminalitet ved å slå sammen kommuner, sykehus og politidistrikter. Den siste tiltaket har for øvrig fått benevnelsen «Nærpolitireformen», mens «Fjernpolitireformen» ville vært et mer korrekt navn. Alt dette kalles sentralisering og vi sentraliserer for å oppnå stordriftsfordeler.

Jeg kjenner ikke mitt tidligere parti Høyre igjen. Det som var et parti med individet i sentrum og med et politisk budskap om desentralisering, ikke minst for å skape tilhørighet for oss innbyggere, kappes nå med Arbeiderpartiet om å være det mest sentraliseringsivrige partiet på svært mange områder.

Vi må selvfølgelig tilpasse oss en ny hverdag. Den krever ofte nye løsninger og oppgaver bør også sentraliseres. De rene økonomiske betraktninger vil normalt gi oss det svaret at større enheter er mer «lønnsomme», men ikke nødvendigvis kvalitativt bedre. Men regnestykkene mangler noen vesentlig dimensjoner som ikke så lett lar seg tallfeste, nemlig konsekvensene av det demokratiske underskuddet og økt fremmedgjøring som oppstår hos oss som omfattes av disse sentraliseringsreformene. Så dette er i høyeste grad også et spørsmål om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker.

Jeg kjenner godt Klevens syn på Kongsberg sykehus. Vi er begge medlemmer av kommunens sykehusutvalg og arbeider sammen for et best mulig sykehus. Når han midlertid nevner at akuttkirurgien ble flyttet fra Kongsberg til Drammen i «forrige regjeringsperiode», så var ikke det en beslutning som ble tatt av den daværende rød-grønne regjeringen, men av Buskerud Høyres 2. kandidat ved årets stortingsvalg, stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen. Hun var da styreleder i Vestre Viken Helseforetak. Hun har også vært den ivrigste forkjemperen for et storsykehus i Drammen. Hvis det ikke var blitt avverget, ville sannsynligvis Kongsberg sykehus ha blitt omgjort til en sykestue.

Godt valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags