Omkamper eller omstillinger?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKongsberg-samfunnet er tuftet på noen grunnleggende forutsetninger:

- Industriell virksomhet som har gitt inntekt og arbeidsplasser for folk i by og land.

- Alltid evne til å tenke innovativt.

- Hele tiden blikket rettet forover for å kunne takle de store svingningene som alltid kommer.

Opp gjennom Kongsbergs snart 400 årige historie er det den industrielle virksomheten som har vært avgjørende for befolkningens ve og vel. Oppsving i Kongsberg Sølvverk ga arbeidsplasser, mat og husvære. Oppsving i dagens industri gir også arbeidsplasser og grunnlag for vekst og velstand.

Industrien i Kongsberg tenker omstilling hele tiden, den vet at mange av dagens arbeidsplasser og forretningsområder ikke finnes om 5 år og må en gjøre grep for å finne nye muligheter. Kommunal drift dreier seg om mye av det samme, vi må omstille hele tiden for å bevare og utvikle den velstand og livskvalitet som er bygd opp.

Da er det av avgjørende betydning at innbyggere, kommunen og politikerne, industrien, det øvrige næringslivet og akademia går i noenlunde samme takt og tenker; hvordan kan vi sammen videreutvikle Kongsberg til å bli en enda bedre kommune? Det har den senere tid vært kjørt mange og lange prosesser på viktige saker, men når det kommer til siste slutt har dagens politiske flertall med Kongsberglista i spissen, tverrsnudd og ignorert resultatet av de prosessene som har vært i forkant.

Resultatet av dette er en samfunnsdel til kommuneplan som etter behandlingen i vinter, ble et lappverk da flertallspartiene sendte inn 85 endringsforslag på overtid. Saken om Kongsberg kommunes rolle som vertskap for Høgskolen (dagens Universitet) endte med et ambisjonsnivå vi ikke kan være stolte av. Næringsstrategien ble sendt tilbake for ny behandling og nå skal det bli omkamp om Sentrumsplanen.

Buskerud fylkeskommune fikk i oktober overlevert rapporten «Behov for kraftsamling og prioritering», en rapport utarbeidet av Oxford Research AS. I forordet står det bl.a. om arbeidet som er gjort at prosjektet har foretatt en oppdatert gjennomgang og analyse av utviklingen i næringslivet, med vekt på potensialet for innovasjon og vekst.

Buskerud er delt opp i 7 regioner og i situasjonsanalysen for Kongsberg skrives det om risiko at:

«Kongsberg preges av omkamper og låsende uenigheter. Kongsberg fremstår med sprikende lokale signaler til nasjonalt nivå. Kongsberg har ikke gode kommunikasjonskanaler.»

Kongsberg trenger nå et politisk styre som setter samarbeid, omstilling og fornyelse på dagsorden. Vi må legge til rette for vekst for industri og næringsliv for å skape trivsel for innbyggerne, for at de yngre skal etablere seg i kommunen, for at vi skal skape interessante og utfordrende arbeidsplasser og for at de eldre skal føle trygghet for tilværelsen.

Kongsberg trenger en politikk som er tuftet på dialog og evnen til å lytte og faktisk vektlegge de innspillene som kommer. Dette må omsettes i praktisk politikk hvor vi samlet jobber med sentrale myndigheter og bruker all vår tyngde på å nå målene vi har satt oss. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags