En kontrakt til Kongsberg er en kontrakt til hele Norge

Av
DEL

LeserbrevNæringslivet med små og store bedrifter er viktig for Kongsberg og for resten av landet. Motoren i næringslivet på Kongsberg er fremdeles de store internasjonale høyteknologiske bedriftene vi finner innen Teknologiparken, inkludert Arsenalet med sin omsetning på rundt 40 milliarder kroner. Nesten alle kommuner i Norge har sysselsettingseffekt knyttet til bedriftene på Kongsberg. For Kongsberg og regionen er selvfølgelig disse teknologibedriftene svært viktige arbeidsplasser. Som ordfører noterer jeg meg i dag at vi har kommet oss opp på 16. plass på NHO sitt næringsbarometer og er nå på veg opp etter olje/gass nedturen. Gjennom min ordførerperiode, særlig de to siste årene har det kommet mange store og betydningsfulle kontrakter til bedriftene, blant annet de store forsvarskontraktene til Kongsberggruppen vil gi arbeidsplasser i mange tiår framover.
 

For meg som ordfører har det vært svært viktig å få politisk konsensus om å legge til rette for at vi skal være en god vertskomme for alle typer av næringer. Derfor har vi vedtatt en næringsstrategi som skal danne grunnlag for kommunens satsing på hele vårt lokale næringsliv. En av disse er industriplanen. Gjennom hele vår 400 år gamle historie har vi alltid tatt i bruk den beste tilgjengelige kunnskapen og den nyeste teknologien for å skape verdier og vekst, og det skal vi fortsette med. Kongsbergsamfunnet konkurrerer med resten av verden om lokalisering av høyteknologiske bedrifter. Derfor er det viktig med et attraktivt stedsvertskap som dekker både eiere og ansattes behov og som setter bedriftene i stand til å vinne fremtidige kontrakter. Av samme årsak ser vi det som viktig at staten beholder sin aksjemajoritet til Kongsberggruppen. I denne sammenheng er det viktig for oss at Kongsberg er en god vertskommune for universitet, fagskole og videregående skole. Noe av Kongsberg sin suksessfaktor som innovativ og ledende industrikommune er nettopp samarbeidet mellom næringsliv, utdanning og kommune.
 

På definerte fokusområder settes det en forsterket innsats og et av disse er fellesprosjektet som handler om å samle industri, akademia og kommune rundt prosjektet Nasjonal Digital Testarena. En felles overbygning for flere underprosjekter innen digitalisering. Gjennom de siste årene har Kongsberg som følge av statlige reformer mistet nærmere 30 sårt trengte arbeidsplasser innen ulike statlige etater som politi, helse og mattilsyn. Nå sist er vi bekymret for om Kongsberg/Eiker Tingrett sentraliseres.


Kommunen har flere viktige næringer som reiseliv, landbruk, handel, kulturnæringer, tjenesteytende næringer samt bygg og anlegg. Disse er selvfølgelig også svært viktige for kommunen, både hva gjelder verdiskaping og arbeidsplasser og landbruket har i tillegg stor betydning for å løse klimautfordringer. Sp opptatt av at det skal være mulig å etablere næringsbygg og virksomheter, også utenfor de definerte næringsarealene. Dette er i særdeleshet viktig for små og mellomstore bedrifter. Deriblant det vi kaller Landbruk pluss. Vi er opptatt av entreprenørskap og gründere, særlig unge gründere. Derfor vil Sp jobbe for å få til et kommunalt næringsfond for unge gründere. Et skapende næringsliv er viktig for fremtiden. Kongsberg har alle muligheter for dette med sin store kompetansetetthet, stor variasjon i næringer og høy sysselsetting.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags