Kongsberg som universitetsby

Av
DEL

LeserbrevLps journalist refererte mitt utsagn fra siste formannskapsmøte om at jeg rødmet når begrepet universitetsbyen Kongsberg ble nevnt, og den etterfølgende meningsutvekslingen. Her ble jeg nok en gang beskyldt for å snakke Kongsberg ned. Jeg nevnte det med universitetsby ikke for å snakke ned Kongsberg, ei heller for å snakke USN ned, men for at vi skulle få, etter mitt skjønn, et mer realistisk forhold til begrepet,

USNs avdeling på Kongsberg er en ren filial med i hovedsak tre studieretninger, som enten er direkte underlagt ledelse i Horten eller Drammen. Vi er selvfølgelig glade og stolte for at USN har en avdeling her og har også arbeidet for å få den utvidet, men å kalle Kongsberg universitetsby krever noe mer enn en liten filial som den USN har. Kongsberg som teknologiby er et eksempel på noe som stemmer med virkeligheten. Det gjelder også å være troverdig når vi formidler hvor attraktiv denne byen er.

Skal begrepet universitetsby brukes på Kongsberg, kan i dag et 40-talls steder i Norge kalles universitetsbyer/-bygder. Det er derfor jeg rødmer. Bare innenfor USN finner vi, i tillegg til Kongsberg, Rauland, Bø, Porsgrunn, Notodden, Hønefoss, Drammen og Horten (Borre), med Horten som det langt største studiestedet (nær 5 500 studenter).

Det er ingen andre byer i Norge enn Kongsberg som har et større potensial for å møte fremtidens teknologiske utfordringer. Sammen må vi arbeide for at denne kunnskapen om anvendelsen av ny teknologi og utviklingen av de industrielle miljøene blir en del av USN og de andre undervisningsinstitusjonene i byen. Dette bør skje gjennom en videreutvikling av det unike samarbeidet som allerede er etablert mellom industrien og USN, Fagskolen og de andre skolene i byen. Et godt eksempel på et studietilbud som har et godt renommé og som nettopp er basert på et tett samhandling mellom studenter og industrifolk, er Systems Engineering.

Vi må aktivt samarbeide for å øke Kongsbergs attraktivitet som kunnskapsby. Det er det viktige i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags