Leve gode liv- hele livet

Ingeborg Sivertsen,

Ingeborg Sivertsen, Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi lever stadig lengre, og det blir flere eldre i samfunnet. Dette er bra, men vi får også noen utfordringer. I 2040 vil vi være dobbelt så mange over 80 år som i dag. I Kongsberg viser prognosene at antall innbyggere over 67 år vil øke med 33% innen 2030.
Det er ofte de grunnleggende behovene som svikter: mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap og hele sammenhengen i tjenestene. Det gjør siste del av livet vanskelig å mestre for mange, det gjør pårørende slitne og gjør at mange ansatte ikke føler de gjør en god nok jobb.
Mange eldre bor hjemme og er i god form. Dette er mennesker som har store ressurser og mange har både mulighet og lyst til å bidra i samfunnet mer enn de kanskje gjør i dag.

Gjennom kvalitetsreformen «Leve hele livet» har regjeringen samlet og systematisert innspill fra ansatte, eldre, frivillige og pårørende landet rundt. Høyre har også lansert et nasjonalt løft for eldre som bor hjemme, med tiltak for trygghet, kvalitet i tjenestene, trivsel og mot ensomhet.
Dette vil vi i Kongsberg Høyre følge opp.
Vi vil ha et aldersvennlig Kongsbergsamfunn og vil jobbe for at eldre i Kongsberg skal ha tilgang på meningsfulle aktiviteter og oppleve fellesskap. Har man behov for helsetjenester skal man oppleve at kvaliteten er god og at det er sammenheng i tjenestene.
Eldre er gamle nok til å bestemme selv. Høyre er derfor opptatt av valgfrihet i tjenestene slik at alle eldre kan velge den leverandøren og det tilbudet som passer dem best.
Dersom en privat eller ideell aktør kan levere helsetjenester til bedre kvalitet, uten at det koster skattebetalerne mer, er det en god løsning for alle. Pasientens beste er viktigere å ha fokus på enn leverandørens eierskap.

Ledelse og kompetanse i helse- og omsorgssektoren er viktig for å sikre gode tjenester. I Høyre vil vi
ha fokus på kompetanseheving og videreutdanning for ansatte og ledere og vi tror at et økt samarbeid og kompetanseutveksling mellom Spesialisthelsetjenesten ( Kongsberg sykehus) og kommunen vil øke kvaliteten på helsetjenestene og sikre trygge overganger mellom de ulike omsorgsnivåene


I Kongsberg Høyre er dette noen av sakene vi vil jobbe for å få til:
• Innføre forebyggende hjemmebesøk til alle 80 åringer i kommunen og
• Innføre en årlig informasjonsdag til alle som er 75 år eller eldre.
• Inkludere frivillighet i trivselsaktiviteter for eldre.
• Sørge for at eldre på sykehjem skal få en times valgfri aktivitet om dagen.
• Ha et sykehus lokalt med en forbedret akuttfunksjon ved sykehuset i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan.
• Sikre at par som ønsker det skal kunne bo sammen på sykehjem.
• Opprettholde dagsentertilbudet i sentrum.
• Sørge for utbygging av moderne omsorgsboliger med gode nærmiljøtilbud.
• Ta en aktiv rolle i innføring og bruk av velferdsteknologi.
• Gi mulighet for valgfrihet mellom tilgjengelige offentlige eller private tjenestetilbud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags