Det var så hyggelig å åpne Laagendalsposten i dag, og lese om støtten til vår bitte lille, nyfødte freds-spire Kongsberg Fredslag! Fra en kjent person som vår kjære visesanger Birgitte Grimstad! Tusen takk! Den trengte vi!

Rart at ikke veldig mange flere står åpent fram og støtter oss. Det er bare noen veldig få som har gjort det. Ikke flere enn de som har vært indignerte fordi vi våger å kritisere våpenprodusenten. Fy, så stygt gjort! Vi må jo ha et forsvar! Vi har verdens strengeste regime for våpeneksport! Vil dere legge ned arbeidsplassene? Hvis ikke vi gjør det så gjør noen andre det! Og så viser de til «krigen mot terror», som det «edle» motivet for stadig mer våpenproduksjon.

De samme gamle argumentene, gang på gang, som mantraer. Og våpenprodusenten? Ikke et ord. Svarer ikke på direkte spørsmål i debattinnlegg. Forholder seg ikke til at det er starta fredslag i den ærverdige sølv- og skibyen som mange ute i verden nå kun forbinder med våpen. KOG presenterer seg jo som Kongsberg! Kun med bynavnet! Når informasjonsrådgiver Tuva Grimsgaard fra Norges Fredsråd presenterer seg og sier at hun kommer fra Kongsberg, da ler folk fra Fredsbevegelsen.

Kongsberg Fredslag starta i januar i år, med Vilde Håvardsrud som leder. Vi er et lokallag under Norges Fredslag, medlemskapet er hos dem. Vi ønsker alle velkommen til fb-siden vår, til jevnlige møter på biblioteket og ikke minst, til foredragene vi arrangerer. Så langt har vi hatt to. Det første var ved Tuva Grimsgaard med tema «Alternativer til krig». Det andre ved styreleder i Norges Fredslag, Aleksander Harang, som presenterte fredslagets årlige rapport om våpenflyten i verden. Jeg skreiv om den i en kronikk i Laagendalsposten etter foredraget. En rapport som viste at våpenproduksjonen øker og øker, og når stadig nye høyder. Vi skal ha enda ett foredrag før ferien, med leder i Norges Fredslag Fredrik Heldal. Tema er dronekrigen, og dato 27. juni. Møt opp!

«Jeg kan ikke forstå at så mange mennesker kan godta at det lages slike destruksjonsvåpen,» sier Birgitte Grimstad. Ikke sant? Det er ubegripelig! Vi snakker ikke om forsvar av Norge lenger. Vi snakker om å være flinkest i Natoklassen, og stille opp til krig når USA byr opp. Vi har ikke verdens strengeste eksportregime. Det påviste også nylig Riksrevisjonen. Det lekker som en sil, som Tuva Grimsgaard uttrykte det. Vi aner ikke hvor norske våpen havner, er sannheten. Vi vil ikke legge ned arbeidsplasser. Vi vil bruke den høye teknologikompetansen Kongsberg og Norge har til noe verden trenger, noe vi kan vi være stolt av, noe som kan gi viktige bidrag til fred og stabilitet. Å oppfylle FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom og gi mat på alles bord. Skal vi selge drapsmaskiner fordi andre gjør det? Det kan vi fortsette med hvis vi vil bidra til å føre verden mot stupet. Kriger vi mot terror? Hvorfor blir det da stadig mer terror i verden? Vi har jo kriga mot den i 15 år nå. Kanskje på tide å ta konsekvensen av det alle veit. Vi kan ikke krige oss til fred.

Kongsberg Fredslag håper på å bli en stor og livskraftig motbevegelse i våpenbyen. Som en del av fredsbevegelsen i Norge og i verden.

 

Kongsberg Fredslag håper på å bli en stor og livskraftig motbevegelse i våpenbyen. Som en del av fredsbevegelsen i Norge og i verden. En bevegelse alle som ønsker fred må lytte til og støtte opp om. Enn så lenge håper vi at vi kan være en liten stein i skoen eller en mygg i soverommet til våpenprodusenten. Til vår alles beste. Den som sier han er for liten til å gjør en forskjell har aldri prøvd å sove med en mygg i soverommet.

Ragnhild Håkonsen