Utbygginga i Jondalen og ytringsfrihet

Av
DEL

LeserbrevJeg kritiserte i mitt leserinnlegg uttalelsene fra Høyres Kine Fusche Jenssen, som fagansvarlig ved byggesaksavdelingen i Kongsberg kommune, gikk hardt ut mot sin arbeidsgiver, og mente at vedtaket i kommunestyret om utbygging var helt feil. Hun blir forsvart med at ytringsfriheten gjelder for alle. Og det er jeg selvsagt helt enig i, og la meg gjøre én ting klinkende klart. Som mangeårig verneombud og fagforeningsleder og politiker, er det i alle fall én ting som jeg har kjempet for i alle år, og det er ytringsfrihet. Innen bedriften og ute i pressen. Bare så man ikke er i tvil.

Men ytringsfrihet har sin begrensning. Som mangeårig domsmann ved Kongsberg tingrett har jeg litt kjennskap til dette. Hvis jeg forut for en sak, skulle gi min mening til kjenne i avisen om saken, ville jeg automatisk bli erklært inhabil. Jeg kunne forsøke å ikle meg hvilken som helst hatt, jeg ville blitt ugild uansett.

Terje Jensen trekker fram et par eksempler fra Lp. Lærerne på Vestsiden skole har protestert på mangelen på parkeringsplass. Selvfølgelig har de rett til det. Det innvirker neppe på deres oppgave, som er å undervise.
 

Sykepleierne har protestert på nedskjæringer. Helt OK, behandlingen av saken i kommunen har intet med deres utførelse av sitt arbeid som sykepleiere å gjøre. De er i sin fulle rett til å protestere. Høylytt.

Men hva Jondalen angår, dreier det seg om et vedtak som også er en instruks til byggesaksavdelingen i kommunen. Det å protestere mot sin egen arbeidsinstruks, fører neppe til tillit hos befolkningen som skal ha sine saker opp for denne avdelingen. Om det er NOE en kommuneadministrasjon har å gjøre, så er det å være lojal over for sin oppdragsgiver, dvs. velgerne i Kongsberg. Og velgerne må kunne stole på at saksbehandlerne er uhildet. De som frykter at Kine F. Jenssen ikke er det, gjør det med full rett. Samme hvilken hatt hun tar på, mener hun det hun mener. Og det er ikke noe mindre alvorlig for dem som skal bygge i Jondalen enn for dem som sitter i en rettssal. Man skal være trygg på at saken blir behandlet nøytralt.

Helge Evju er i kommunestyret svært opptatt av at alt skal være korrekt. Han synes imidlertid ikke å være opptatt av at det også bør gjelde ens egne listekandidater. Han burde vært opptatt av at tillit og korrekthet også er et nøkkelord for Høyres saksbehandlere.

Øystein Senum avlegger meg en visitt, og mener at jeg ikke behandler en nyankommen i politikken ordentlig. Og selv om hun skulle ta feil, mener tydeligvis Senum at hun skal behandles forsiktig.

Og slik stakkarsliggjør han en fullt utdannet jurist, en voksen kvinne.

Jeg har den respekt for Kine Fusche Jenssen at jeg behandler henne som en voksen, oppegående og intelligent person, særbehandling ville vært å virke nedlatende. Senum faller i den gamle fella som kalles omvendt diskriminering.

Det burde han holde seg for god til.

Jeg føler meg, etter rådmannens innlegg, rimelig sikker på at denne og liknende saker, heretter blir behandlet med det fornødne sideblikk til begrepene tillit fra befolkningen og nøytralitet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags