Våpenproduksjon og moral

MISSILPRODUKSJON: Kongsberg Gruppen produserer blant annet missiler som eksporteres til en rekke andre land.

MISSILPRODUKSJON: Kongsberg Gruppen produserer blant annet missiler som eksporteres til en rekke andre land.

Av
DEL

MeningerLP hadde 21. juli under Nyheter en reportasje om Arne Johan Isaksen fra Miljøpartiet de grønne, som vil «bruke folk til noe annet enn våpenproduksjon».  Og den 25. juli hadde LP en gjengivelse av en debatt på LP’s nettsider mellom Ragnhild Håkonsen fra Norges Fredslag og sjefen for Kongsberg Jazzfestival, Kai Gustavsen, om det faktum at jazzfestivalen aksepterer Kongsberg Gruppen som en hovedsponsor. Mellom linjene skinner det klart gjennom at Arne Johan Isaksen og Ragnhild Håkonsen anser Kongsberg Gruppens våpenproduksjon og -eksport som umoralsk og etisk forkastelig.

Jeg har hele mitt yrkesaktive liv arbeidet i Kongsberg Våpenfabrikk/Norsk Forsvarteknologi/Kongsberg Gruppen, og jeg har selvsagt reflektert ganske grundig om moral og etikk knyttet til bedriftens virksomhet innen våpensektoren. Og jeg har kommet til min konklusjon ved å besvare tre grunnleggende spørsmål.

1) Alle ønsker vi fremfor alt fred i verden. Bør vi da ha et forsvar i det hele tatt? Mitt svar er JA. Det er noen som av samvittighetsgrunner aldri vil ta til våpen og derfor mener Nei. Selv om jeg ikke er enig med dem, respekterer jeg en slik overbevisning fullt ut.

2) Gitt at vi skal ha et forsvar: skal det være utstyrt med de mest moderne og effektive våpen for å kjempe i en evt. krig?  Mitt svar er Ja. Å svare Nei er å sende soldater ut i en krig uten effektive våpen, for å bli «kanonføde». Derfor anser jeg svaret Nei som både umoralsk og uetisk.

3) Gitt at vi skal ha et forsvar med moderne og effektive våpen: skal vi lage disse våpnene selv? Mitt svar er Delvis.. Å kjøpe alt av våpen fra internasjonale våpenleverandører anser ikke jeg som noe mer moralsk enn å lage dem selv. Men vi i lille Norge har verken kapasitet eller kompetanse til selv å utvikle og produsere alt av våpen vårt forsvar trenger. Derfor mener jeg den beste ordning er at vi i Norge utvikler og produserer noen spesifikke våpen der vi er ekstra gode, og at vi så  «bytter» våpen med andre land: Vi leverer «våre» våpen og får tilbake andre våpen som vi trenger, men ikke har kapasitet eller kompetanse til å lage selv. Det er dette som kalles «gjenkjøp».

Kongsberg Gruppen er et viktig redskap for det norske samfunns praktiske gjennomføring av et slikt gjenkjøpskonsept. Derfor mener jeg at Kongsberg Gruppens våpeneksportvirksomhet innenfor de eksportrestriksjoner som fastsettes av våre politikere, holder en høy moralsk og etisk standard.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags