Velkommen til Kongsberg!

Av
DEL

LeserbrevUt fra enkelte leserinnlegg i Lp i de siste dagene, synes det som om enkelte ikke har fått med seg hva vedtaket om å erstatte dagens "Velkommen til teknologibyen kongsberg" - skilt egentlig handler om. Kommunestyrevedtaket fra 7. november om å ta ned nåværende skilt og å erstatte dem med nye var dessuten enstemmig. Det er riktig at Kongsberglista har vært en ivrig forkjemper for dette og jeg kan vise til følgende paragraf i vårt program for inneværende kommunestyreperiode:

•Vi ønsker at innfartsveiene til Kongsberg skal vies spesiell oppmerksomhet og vil gå imot at nærliggende arealer legges ut til næringsvirksomhet som gir et lite innbydende velkommen-til-Kongsberg signal.

•Vi vil erstatte dagens billige "velkommen" blikkskilt med noe som gir et solid kvalitetsuttrykk i tråd med byens status som et av Europas viktigste industrielle sentra.

Vi har siden det første flertallsbudsjettet ble vedtatt ønsket å profilere Kongsberg som et sted å stoppe, ikke minst grunnet den trafikken som vil bli ført utenom byen i forbindelse med den nye E134-traseen. Vi er redd for at den nye E134 vil gi mindre trafikk av handlende og besøkende til byen. Før tunnelinngangen på toppen av Drammensveien hadde vi håpet å få til en litt større presentasjon av Kongsberg og hva byen har å tilby, mens vi ved de andre tre innfartsårene kunne tenke oss noen enklere presentasjoner. Vi ser for oss moderne digitale skilt, hvor vi i tillegg til en hyggelig "Velkommen til Kongsberg" også kan presentere hva som skjer i byen av større arrangementer på de tidspunkter bilene passerer, informasjon om museer, industrien, osv..

De midlene som er avsatt til de nye skiltene er engangsutgifter (det er avsatt kr 1,5 mill. som investeringer) og det er kun renter og låneavdrag tilknyttet investeringen som blir en del av kommunens årlige driftsutgifter. Skiltene er med andre ord en utgift til inntekts ervervelse.

Anders Næss

Kommunestyrerepresentant for Kongsberglista og leder for Utvalg for Miljø og Utvikling

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags