Nødvendig eller unødvendig tomgangskjøring?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserbrev

Naturvernforbundet i Kongsberg har blitt anmodet om å ta opp problemet vedr. forurensing pga. tomgangskjøring. Det er nok ekstra aktuelt i disse dager når temperaturen synker til godt under 10 minus.

Det er helt klart at såkalt tomgangskjøring, dvs. at man har motoren i gang under parkering, kan være nødvendig i spesielle situasjoner. Årsakene kan eksempelvis være mye is og dogg på rutene før start og individuelle, kanskje helsemessige problemer.

I de såkalte trafikkreglene, Forskrift om kjørende og gående trafikk, finner vi følgende bestemmelse i § 16: «I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.» Det sentrale i denne bestemmelsen er altså om tomgangskjøringen er nødvendig eller ikke. Og her er det opp til den enkelte bilfører å vurdere. Men i den vurderingen bør vi også være klar over at tomgangskjøring i eller ved bebyggelse, eksempelvis i sentrumsområdene, medfører problemer. Personer med luftveisproblemer er særskilt utsatt. Og eksosen slippes jo ut nær bakken, noe som i særlig grad rammer barn.

Kongsberg har generelt sett god luftkvalitet, og dette er noe vi må forsøke å ta vare på. Unødvendig tomgangskjøring er helt klart en faktor som drar i feil retning. Jeg vil derfor oppfordre bilførere til å tenke seg om både en og to ganger før man lar bilen gå på tomgang i sentrumsområdene våre eller ved annen bebyggelse. For det er nok en del tomgangskjøring her som kommer inn under kategorien unødvendig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags