Vi bør unngå utendørs forbrenning

Utendørs forbrenning

Utendørs forbrenning Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Men ikke helt enkelt å finne fram i Kongsbergs regler, skriver leder Øyvind Stranna Larsen for Naturvernforbundet i Kongsberg.

DEL
Søndag valgte en privatperson på Gamlegrendåsen boligfelt å fyre opp et gedigent bål for å bli kvitt rå kvister og greiner med barnåler etter trefelling. Det medførte massiv luftforurensing. Vi i Naturvernforbundet tok kontakt med vedkommende og anmodet om at brenningen ble avsluttet, noe som også ble gjort.

LeserbrevNå utover høsten er det noen som velger å kvitte seg med skog- og hageavfall i et bål. Men før fyrstikkene tennes bør man tenke seg om, minst en gang.

For ofte utover høsten legger den kalde lufta seg i dalen vår med varmere luft som et lokk over. Da stiger røyk fra utendørs brenning opp til varmluftlaget og presses så nedover igjen. Resultatet er kraftige, lavtliggende røykskyer som kan være svært plagsomme, spesielt for astmatikere og andre med lungeproblemer. Men også for friske folk er slik luftforurensing ubehagelig, og den kan være helseskadelig.

I 2010 innførte Kongsberg kommune bestemmelser som regulerer utendørs forbrenning: «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner». Men, forskriften er ikke helt enkel å sette seg inn i, ikke helt enkel å finne på nettet heller. I § 4 er det et generelt forbud mot åpen brenning, med unntak som følger i § 5 og § 6. I § 4 finner vi følgende bestemmelse: Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger bl.a. av forskriftens § 5. I denne paragrafen er ett av unntakene fra forbudet: «Området på kommuneplankartet som til enhver tid defineres som LNF-område, med den begrensning som følger av kommunehelsetjenestelovens § 4a-8.»

LNF-områder er landbruks- natur, og friluftsområder på kommuneplankartet. I alle områder som IKKE er LNF-område på kommuneplankartet er det derfor forbudt med utendørs forbrenning av kvister, greiner mm, hele året. Altså: Folk i Kongsberg må først leite seg fram på nettet og forsøke å finne Lovdatas bestemmelser. Deretter må de, igjen på nettet, finne gjeldende kommuneplan for Kongsberg og forsøke å leite seg fram til om man befinner seg i LNF område eller ikke. Og, grensene mellom LNF-område og andre områder kan endres hver gang kommunestyret vedtar ny kommuneplan.

Jeg har stor forståelse for at dette ikke er helt enkelt. Etter at vi fikk de nye bestemmelsene i 2010 har det fortsatt vært mye ulovlig utendørs forbrenning i Kongsberg med påfølgende forurensing av boligområder. Årsaken kan være at folk ikke kjenner til bestemmelsene, som jo ikke er helt enkle å forholde seg til.

Jeg vil anbefale Kongsberg kommune å vurdere en revisjon av sine bestemmelser. Utendørs forbrenning bør reduseres til et minimum. Et utgangspunkt kan være å forby all utendørs forbrenning med nødvendige generelle unntak for kaffebål, griller med mer. Og så bør både bestemmelser og kommuneadministrasjon være fleksible slik at man raskt kan gi dispensasjon for objektivt sett nødvendige brenninger som ikke kan påføre folk helseplager. Inntil videre må vi «slite» med de kronglete bestemmelsene som vi nå har. Men jeg håper dette innlegget gjør at folk flest forsøker å unngå utendørs brenning, i hvert fall når røyken kan spre seg mot bebyggelse. Gomsrud fyllplass tar imot hageavfall, kvister, greiner med mer for 50 kroner per tilhengerlass. Den løsningen bør absolutt velges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags