JA til utvikling av et Økosamfunn i Kongsberg!

Av
DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne vil samle mennesker og skape bevissthet, samarbeid og øko-løsninger for en sunnere framtid i Kongsberg.

De Grønne er glade for at et slikt tilbud er tatt godt imot av Kongsberg politikere og den kjempegode oppfølgingen kommunens administrasjon gjør for at det blir til konkret handling.

Vi mener at et Økosamfunn i Kongsberg må tenke kretsløpsøkonomi fra starten av i planleggingen og utvikles i tråd med prosessen. Det er noen grunnleggende prinsipper som bør følges opp, f.eks. at alle material skal nyttes slik at de kan bli resirkulert ved slutten av livsløpet, at biologisk mangfold skal ha fortrinnsrett, og at alle aktiviteter skal føre til verdiskapning i så mange betydninger av ordet som mulig, ikke bare økonomisk.

Et Økosamfunn trenger ildsjeler i de ulike organisasjonene som vannverk, elverk og eiendomsutviklere. Det må være en arena hvor disse enkeltpersonene kan møtes så de kan holde motet oppe hos hverandre. Så det er et sterkt sosialt element i denne satsingen, ikke bare i form av å bygge fellesskap mellom innbyggere, men i form av å holde ved like entusiasmen i alle de ulike organisasjonene. For det er de som må gjøre selve arbeidet.

MDG foreslår følgende handlingsplan for å et kretsløpsøkonomisk tankegang i Økosamfunnet:

- La Økosamfunnet være en eksperimentell sone, med enkle prosedyrer for å sette i gang teknologisk og politiske testprosjekter etter initiativ fra innbyggerne og andre aktører.

– Gjøre Økosamfunnet selvforsynt med energi fra fornybare kilder.

– Bygge fleksibel infrastruktur for energi, inkludert et parallelt likestrøms nett og smarte batteriløsninger. Sikre at alle nye bygg blir designet med tanke på materialgjenbruk.

– Lage en helhetlig mobilitetsplan inkludert bildeling og kollektivtransport, og redusere behovet for mobilitet ved å sikre en god miks av bo- og arbeidssoner.

– Bruke kun fornybar energi og redusere normen for parkeringsplasser.

– Lage naturlige oppsamlingsplasser for regnvann, bygge infrastruktur for vannsparing og gjenvinning av varme, næringsstoff og mineral fra avløpsvann.

– Rense eventuelt forurenset jordsmonn ved hjelp av biologi, og åpne for midlertidig bruk av tomtene til visse formål mens de blir renset.

– Legge til rette for resirkulering på alle nivå, inkludert husholdningsavfall, reparasjon, emballasjefri butikker og tiltak for å hindre matkasting.

– Lage insentiv for bærekraftig investeringer som legger vekt på langsiktighet og som tar hensyn til eksternaliteter og til ikke-finansielle verdier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags