Vi vil verne om verdiene som EnergiMølla tilfører lokalsamfunnet!

Av
DEL

LeserbrevI kommunevalgprogrammet til MDG i Kongsberg for inneværende valgperiode står dette punktet under kultur:

Sikre at åpningen av Krona ikke fører til mindre satsing på viktige kulturtilbud som EnergiMølla, som er av vital betydning for byens kulturliv. 

Vi ser derfor med stor bekymring på signalene som har kommet i Lp de siste ukene rundt EnergiMølla sin situasjon. Krona med Musikkteatret (MT) har blitt et levende kulturhus for store grupper av befolkningen, det er de fleste enige i. Men allerede før åpningen av spurte vi, og flere med oss, hvordan det kom til å gå med andre aktører i kulturlivet i denne lille byen når vi lanserte en ny konsertarena i et så lite publikumsmarked.

Derfor er det viktig å ta signalene som har kommet om situasjonen rundt EnergiMølla på alvor – fordi vi ser på Mølla som et svært viktig tilbud for Kongsbergs innbyggere. Mølla er ikke store, men de er gode; noe prisen som årets helårsarrangør i 2017 ble et håndfast bevis på. Denne kvaliteten er noe vi vil verne om, og vi vet at kvalitet koster. 

Kvalitet i denne sammenhengen handler om å ha mange nok armer, bein og timer til å planlegge og gjennomføre konsertopplevelser med både nye og etablerte artister fra toppsjiktet i norsk musikkliv. Det handler om å vedlikeholde og anskaffe dyrt utstyr, og lære opp eller ansette folk som kan bruke dette utstyret. Og så kommer alle de andre oppgavene på toppen som skal administreres og ofte gjennomføres av de samme som skal arrangere konserter på kveldstid: Renhold, budsjettering, personalarbeid, HMS, bardrift, styrearbeid, markedsføring, nettverksbygging, sponsorarbeid. 

I tillegg til dette har Mølla også funnet energien til å ta sosialt ansvar, noe et tett og godt samarbeid med Fontenehuset i Kongsberg vitner om. Alt dette koster, både i menneskelige ressurser og i kroner og øre. Når vi kun ser på resultater som antall solgte billetter, blir alle disse andre verdiene og ressursene usynlige, derfor er det viktig at vi snakker om verdiene som Mølla tilfører lokalsamfunnet.

Når vi hører at Mølla har fått reduserte billettinntekter i et marked der de må konkurrere mot kommunens egen konsertarena, tenker vi at dette ikke er god kulturpolitikk for Kongsberg-samfunnet. I tillegg er modellen for MT lagt opp slik at det ofte er artistene selv som leier seg inn som arrangører, MT selv gjør ingen aktiv kunstnerisk programmering av artister. Det vil si at mye av kulturkronene over kommunens budsjett går til å subsidiere et kulturtilbud uten retning. Dette har blitt tydelig i det siste med debatten rundt Joshua French-foredraget som MT skal huse i disse dager. Det etisk betenkelige ved å gi French muligheten til å tjene millioner på noe som kan ha vært kriminell aktivitet i utlandet, får ikke en behandling når det dreier seg om et rent utleie-prosjekt, men mange reagerer på at et bygg finansiert av kommunale midler stilles til rådighet for French. Da har vi en enda større grunn til å støtte et tilbud der nyetablerte eller smalere artister av høy kvalitet får slippe til. Sistnevnte er noe Jazz Evidence sitt program på Mølla er et godt eksempel på.

Hva lags løsninger har vi? I tillegg til at ledelsen i Mølla og Musikkteatret snakker sammen, slik de har planer om å gjøre mer av fremover, tror vi det også er viktig at kommunen blir mer bevisst sin rolle som den største aktøren på konsertfronten i Kongsberg kommune. MDG mener at antall solgte billetter IKKE er en tilstrekkelig måte å måle kvaliteten i kulturfeltet på, og vi ønsker også å rette fokus på andre verdier som et mangfoldig kulturtilbud tilfører samfunnet vårt. Da blir det også rimelig å kunne se på muligheten for å gi mer støtte til andre kulturaktører, for å sikre fremtidig drift.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags