Teknologibyen Kongsberg. Skilt med denne teksten provoserer enkelte så mye at de forlanger at de blir fjernet. Tenk det, det ordet som beskriver Kongsbergs unikhet best av alt vekker avsky!

Det er ikke til å tro!

Den teknologibaserte industrien er selve hjertet i Kongsberg. Uten denne ville Kongsberg vært noe helt annet enn det vi opplever i dag, noen helt annet enn det folk ute i verden assosierer oss med. Ja, jeg sier verden. For Kongsberg er faktisk mer kjent utenfor Norge enn i Norge.

Jeg har reist rundt i verden i snart tre tiår i yrkes medfør. Når folk spør meg hvor jeg kommer fra, sier jeg Kongsberg – selv om jeg ikke hadde satt min fot her før jeg var 25 år. Reaksjonen er alltid den samme (vel, med ett unntak – vi kommer til det senere): ‘Aah, Kongsberg!’ Folk kjenner bynavnet vårt! Det er ikke fordi vi tok ut sølv her i flere hundre år eller at vi har stolte tradisjoner innen skihopping. Nei, det er fordi vår by assosieres med høyteknologiske produkter.

I Norge er vi kanskje assosiert med Våpenfabrikken, rent historisk. I utlandet er vi Kongsberg. Det teknologieventyret som startet mange tiår siden, men som akselererte i etterkant av restruktureringen som følge av krisen i KV på slutten av åttitallet, har gitt Kongsberg et utrolig varemerke og identitet.

For oss som bor i og rundt Kongsberg kan dette kanskje tas som en selvfølge. Men det er det ikke! Det fokuset som dyktige industriledere og dedikerte ansatte har hatt på å lage produkter og løsninger i verdenklasse har vært fundamentalt for å lage det gode lokalsamfunnet vi er en del av.

Tenk deg hva Kongsberg ville ha vært uten disse verdensledende teknologibedriftene. Tenk deg hva virkningen av en halvering av antall ansatte i disse ville betydd. Hva slags effekt dette ville hatt på de som leverer tjenester for at bedriftene og deres ansatte skulle kunne utøve sitt virke og leve sine liv. Hoteller, restauranter, handelsvirksomhet, byggefirmaer, barnehager, skoler. Alt sammen. Uten teknologibedriftene som motor i vårt lokale univers ville Kongsberg vært noe helt annet enn det vi kjenner i dag. Hvis vi mister disse, vil fremtiden vår bli dramatisk forandret.

Å være i framkant innen teknologi betyr at man er med på å endre verden. Teknologien som våre bedrifter baserer seg på i dag, vil i hovedsak være utdatert om ti år. Å være teknologiledende betyr at man må være forberedt på alt det vi ikke vet noe om i dag. For et utrolig utfordring! Dette er hva Kongsbergindustrien har vært verdensledende på. Dette er hvordan verden identifiserer Kongsberg!

Så hvorfor vil vi ikke at ordet teknologi er en del av vår identitet? Disse skiltene som nå skal ned er ikke der for at folk som kjører på E134/RV40 skal bråbremse og plutselig bestemme seg for å gjøre en stopp i Kongsberg. De er der for å fortelle folk som kjører forbi, eller som har Kongsberg som bestemmelsessted, at her, her i Kongsberg er vi stolte av å være en del av et høyteknologisk miljø. Men aller viktigst: Disse skiltene minner alle oss som bor her, når vi kommer hjem, hvem vi er og hva vi identifiserer oss med!

Men identifisering kan være vanskelig. En person jeg møtte assosierte Kongsberg med Morten Harkets fødested. Ikke dynamisk posisjonering, flymotordeler, gassturbiner, undervannssystemer, bilindustriløsninger, datasystemer eller andre spennende teknologier de fleste assosierer med Kongsberg. Men det var unntaket. 

Jeg håper vi som bor her kan enes om at teknologi er en særdeles viktig del av vår identitet!