Bevar byens elvebredder

Av
DEL

LeserbrevVi befinner oss nå i en tid hvor natur og artsmangfold på kloden er under press, Naturen, artene og hele livsgrunnlaget vårt trues, ikke bare av klimaendringer og plastforurensing men også av den omfattende «bit for bit» nedbyggingen av naturområdene våre.
Fokuset blir nå sterkere på lokalt naturvern.
Dessverre ut til at politikerne på Kongsberg går i motsatt retning.
I byens sentrum vil man rasere og bygge ned grøntarealer og gjøre inngrep i kantsonen langs elva til fordel for et såkalt urbant Kongsberg. Det fantaseres om elvepromenade. badestrand, uterestauranter, gangbru fra Haspa over til Lågalandet. Andre tenker på flytende badstuer og kaféer ute i elva.
Hvordan skal man kunne få alt dette til uten at det medfører inngrep i kantsonen langs elva ,og hvor mye mer trär og vegetasjon som er viktige leveområder til fugler og insekter skal ofres langs elvebreddene som fölge av tankegangen til uvettige politikere, og folk som önsker å «utvikle»elvebreddene på urbane premisser.
Våre politikere må nå våkne opp og innse at Kongsbergs naturmiljøer langs elvebreddene må bevares.
Velfungerende ökosystmer gjör oss også mer robuste mot klimaendringer eks som flom og jordskred.
De grønne områdene langs elva spiller en viktig rolle i å knytte bymenneskene til naturen. De skaper en arena for rekreasjon som fremmer mental helse og reduserer stress. .
Bevaring av arter og natur handler om interesse og verdsetting av det som er rundt oss av grönne verdier og artsmangfold.
Hvis disse sårbare områdene langs elvebreddene ved Lågen bygges ned p.g.a. etablering av tiltak/aktiviteter, så kan det få konsekvenser for det bynäre naturmangfoldet.
Man vet at fleste arter som utryddes, forsvinner som utilsiktede bivirkninger av generelle planprosesser og naturinngrep.
Tilgang til bynær natur og artsmangfold er av stor betydning for folks trivsel.
Mange er de blant innbyggerne i Kongsberg som ønsker å søke stillhet og ro ved elvebreddene og ønsker å oppleve dyrelivet som lever i og langs elva.
Dette er det på høy tid at våre folkevalgte tar med i betraktningen, og ikke lar seg blende av tilsynelatende spennende planer for urbanisering.
I en tid på kloden hvor natur og arter strever med sin eksistens, så blir bynär natur og naturmangfold viktigere å ta vare på enn noen gang .


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags