Handling viktigere enn ord

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo Foto:

Av
DEL

LeserbrevHvis Kongsberg skal få et mer variert næringsliv og skape flere arbeidsplasser, kan ikke politikerne spenne bein på serverings- og reiselivsbransjen i skjenkepolitikken.

NHOs Kommune-NM viste at selv om Kongsberg skårer høyt på rangeringen, er det en utfordring at næringslivet er lite variert og i stor grad avhengig av industrien. Under valgdebatten i regi av NHO og Kongsberg Næringsforum forrige uke, var alle partiene enig om at byen trenger flere bein å stå på. Reiselivs- og serveringsbransjen ble trukket fram som en av næringene som kan vokse fremover.

Politikerne bør derfor være opptatt av å legge til rette for denne næringa. Et konkret tiltak som vil bety mye, er å utvide skjenketiden fra klokken to til tre. Kongsberg er eneste kommune i Buskerud som har skjenkestopp klokken to, og det betyr at serverings- og utelivsbransjen har et handikap. Som vi kunne lese i Laagendalsposten 26. august har Janne Johansen på Quality Grand Hotel planer om å utvide hotellkapasiteten og øke konferanseaktiviteten. Det er en tøff konkurransesituasjon. De risikerer at økonomisk aktivitet og arbeidsplasser kommer utenfor Kongsberg på grunn av den restriktive skjenkepolitikken. Likevel var meningene delte da Johansen utfordret politikerne under debatten.

Ordfører Kari Anne Sand (SP) begrunnet sitt standpunkt med at lengre skjenketid kan føre til mer vold i gatene. Men ifølge Politiets næringslivskontakt er det ikke noen entydig sammenheng mellom utvidelse av skjenketiden og mer vold. Hovedutfordringen knyttet til vold er at mange mennesker forlater utesteder ved stengetider, og blir stående i taxikøer hvor det oppstår knuffing. Da spiller det liten rolle om kranene stenges igjen klokken to eller tre.

Det er andre faktorer enn åpningstid som er viktigere for å få bukt med bråk og vold i byen på nattestid. Eksempler på tiltak kan være å sikre at det settes opp nok nattbusser og gis tilstrekkelig med taxiløyver for å ta unna køene, og ansvarliggjøring av utelivsbransjen slik at de ansatte får god nok opplæring og at overstadig berusede personer ikke får servering. Å redusere utelivsvolden krever et godt samarbeid mellom bransjen, kommunen og politiet og kan ikke reduseres til et spørsmål om åpningstider.

En måte politikerne kan forenkle hverdagen til næringen på er å innføre automatisk fornyelse av skjenkebevilgninger når de utløper hvert fjerde år- uten at man trenger å søke om det for hver gang. Dette er en ordning Oslo skal begynne med, og som gir mer forutsigbarhet for bransjen og mindre skjemabyråkrati. NHO er av den oppfatning at skjenkebevilgninger bør gis automatisk med mindre det er noe særskilt som tilsier at de ikke bør innvilges – ikke motsatt.

Like konkurransevilkår på tvers av kommuner og økt forutsigbarhet er viktig for at hotell- og serveringsbransjen i Kongsberg kan vokse, og for at det kan skapes mer aktivitet og arbeidsplasser. Dersom politikerne virkelig er opptatt av å gi byen flere bein å stå på, bør de gripe muligheten til å gjøre noe konkret – ikke bare snakke om det i overskrifter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags