Gå til sidens hovedinnhold

Kongsberg KRIM - et fristed for kommunevåpen med Janusansikt - i høyt spill for Norsk PEN pris?

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under Kongsberg KRIM 2016 ruver Kongsbergs kommunevåpen med Romerrikets eldgamle vernegud Janus. Fortsatt kan Janus fra romernes historiske tusenårsrike fornemmelig spøke spinnvilt nå under den 13. KRIM festivalen i AG-sølv-byen Kongsberg.

Norsk PEN Ytringsfrihetspris til Edward Snowden har utmerket ham som en toneangivende, livsviktig og historisk varsler i «et pågående verdensteater på vår blå planet». I Oliver Stones filmdrama om Edward Snowden har han som varsler fått en uomtvistelig heltestatus. Samtidig er det utvilsomt mer enn underlig at Snowden likevel knapt kan få sette foten ned i kongeriket Norge. Til tross for at landet vårt har runda 111 år som selvstendig stat. Norge har en solid forsvarsindustri også i Kongsberg og selger et vidt spekter av forsvarsprodukter over hele kloden. Bare det beste er godt nok for å bære kvalitetsstempelet K for Kongsberg. Derfor ble det valgt til å beskyttet verdens mektigste mann George Bush da han ble innsatt i rollen som USAs president for 2. gang. Pussig nok makter Norges øverste myndighetsutøvere likevel ikke å garantere Edward Snowden rettssikkerhet og fritt leide for å motta Norske PEN Ytringsfrihetspris i Oslo 18. november.

Trusselen stammer fra USA; primus motor for «krig mot terror» etter USAs ultimatum fra 11.09.2001: «Enten er dere med oss eller mot oss (med terroristene).» Norge ble med USA og solgte våpen og våpenkomponenter til USA og andre alliertes bruk. 06.06.2016 overleverte det regjeringsoppnevnte Godal-utvalget Afghanistan-rapporten til Norges utenriksminister og forsvarsminister. Hva lærte vi i Afghanistan? Både det sivile og det militære engasjementet fra 2001 til 2014 ble gjennomgått. Norges bånd til USA er styrket, fastslår rapporten. Etter 15 år med norsk militær deltakelse er situasjonen i Afghanistan kritisk, med massiv flukt fra landet og en væpnet opposisjon på offensiven. «Kontraproduktivt» er karakteristikken av den norske innsatsen fra Harpviken i lederstolen ved PRIO, Fredsforskningsinstituttet.

Norges forsvarsindustri på Kongsberg har tjent store penger på å selge sine produkter til allierte land og kunder over hele verden. For de fleste norske selskapene er det amerikanske forsvaret den aller største kunden. USA tar med seg våpnene ut i krigen – også til Irak. Krigen var basert på falsum og åpenbar løgn. Det har USAs utenriksminister Collin Luther Powell selv beklaget i ettertid.

Pansrede kjøretøy av typen Stryker med våpenstasjonen Protector utviklet på Kongsberg, og raketten Hellfire med drivstoff fra Hurum ble begge brukt under Irak-krigen. En gjennomgang NRK har gjort av Wikileaks-dokumentene fra Irak viser at de to norske bidragene til krigen knyttes til over 2800 krigsrapporter. Mange sivile ble drept og lemlestet.

Libyakrigen, der Norge deltok i tet og påtok seg de skitneste oppdragene, er ei tragisk farse for Norge som humanitær stormakt og fredsnasjon.

Kirkens Nødhjelp har gått hardt ut mot norsk regelverk for våpensalg. Norge er en av verdens største våpeneksportører, og ønsker å ha god kontroll over hvor norske våpen ender opp. Regelverket er imidlertid ikke tilstrekkelig til å oppfylle intensjonen om at norske våpen ikke skal selges til land som er i krig eller der krig truer, eller der menneskerettigheter brytes.

På Globaliseringskonferansen i Oslo 28.10.2016 settes søkelyset på «Hvorfor er militarismen unntatt i klima-, miljø- og utslipps regnskapet?

I Kyotoavtalen forlangte Pentagons forhandlere at militærets miljøregnskap ikke skulle med i noen bindene avtale. USA er verdenes største militære forurenser. Pentagon har 1000 baser i 130 land og 6000 fasiliteter i USA. Virksomhet som er helt unndratt klimaregnskapet.

Nå ønsker «Bestemødre for fred», WILPF Norge og Norges Fredslag å synliggjøre Forsvarets og NATOs klimautslipp, miljøregnskap og militærets forurensingspotensial som en del av sine antikrigs kampanjer. Klimadiskusjonen blir ikke reell før militære utslipp inkluderes. Det er et paradoks at militærsektoren som skal ivareta menneskelig sikkerhet, fritt kan få ødelegge livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Militære utslipp holdes utenfor klimaregnskap og militærsektoren er i mange land unntatt fra innsyn og miljøreguleringer.

Kommentarer til denne saken