Slik blir kommunen attraktiv for bedriftene

Av
DEL

LeserbrevBedriftene gir liv til bygd og by. NHO Viken Oslo og Kongsberg Næringsforum har spurt medlemmene om hva som er det viktigste for bedriftene. De er samstemte: En god kommune pleier de eksisterende bedrifter og legger til rette for vekst. 


Et lokalvalg handler mest om det som er nært i hverdagen. Et sterkt og vekstkraftig lokalt næringsliv er avhengig av gode rammevilkår som på mange måter formes av våre lokalpolitikere. Det er viktig med arenaer der næringslivet og politikerne har dialog om utvikling av bedre rammevilkår. I forbindelse med lokalvalget inviterer vi derfor bedrifter og ordførerkandidater fra Viken og Kongsberg til politisk verksted.

NHO Viken Oslo og Kongsberg Næringsforum har i forbindelse med valget spurt bedriftene om hva som er de viktigste sakene for dem. Tilrettelegging for næringslivet kom på topp med klar margin.

Andre viktige temaer for bedriftene er: Seriøst arbeidsliv, infrastruktur og samferdsel, reduserte skatter og avgifter og tilgang på nok av riktig kompetanse.

Hvert år scorer Kongsberg høyt i NHOs kommune-NM under indikatoren kompetanse. For å kunne rekruttere kompetent arbeidskraft til lokale bedrifter som Technip FMC, Kongsberg Defence og Aerospace og Kongsberg Maritime er en kommune med gode skoler og barnehager viktig. Det må være attraktivt for familier å bo i Kongsberg. Det er også viktig å kunne komme seg lett på jobb med gode kollektive løsninger både i Kongsberg sentrum, på Nymoen og andre nærområder. Å pendle til Kongsberg må være enkelt og effektivt. To tog i timen og under en time på strekning Kongsberg - Oslo er en sak politikere uavhengig av forvaltningsnivå må ta et ansvar for å jobbe for.

For at innbyggerne i kommunen skal kunne nyte velferden, må bedriftene være i stand til å skape verdier som politikerne kan fordele. Arbeidslivskriminalitet er et hinder for dette. Det er svært illustrerende at både NHO Viken Oslo og Kongsberg Næringsforums medlemmer svarer at krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser er en av de viktigste sakene for dem.

Bedriftene er også opptatt av redusert skjemavelde og byråkrati, rask saksbehandling i kommunen, en mer effektiv offentlig sektor og et utdanningssystem som leverer kandidater tilpasset arbeidslivets behov. Det er ikke gitt at elevens førstevalg skal trumfe arbeidslivets behov når det gjelder opplæring.

Flere folk må i jobb og flere må jobbe mer. Flere i jobb senker trygdeutgiftene, øker verdiskapingen og den enkeltes inntekt, og det bidrar til inkludering. Å få flere i jobb må kombineres med en politikk for økt effektivisering av offentlig sektor. Det offentlige bør i enda større grad benytte seg av private aktører til å bidra med nye løsninger og et forsterket tjenestetilbud.

Offentlige og private foretak konkurrerer i stadig større grad med hverandre. At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt fordi det skaper flere alternativer for brukerne. Vi tror at valgmuligheter gir bedre kvalitet og riktig kostnad.

Klimaendringene er kanskje vår tids største utfordring. I årene som kommer skal vi kutte utslipp i tråd med Parisavtalen. Kommunen kan også påvirke utviklingen ved å tenke bærekraft når den skal gjøre sine innkjøp.

Det er mange kompetente bedrifter i Kongsberg. Vi har bare nevnt noen av dem. Vi håper og tror at Kongsbergs nye representanter i Viken fylkesting og lokalpolitikerne i Kongsberg lytter og registrerer innspillene fra bedriftene. Velkommen til politisk verksted den 6. juni!


Wivi-Ann Bamrud og Nina Solli

Daglig leder for Kongsberg Næringsforum og regiondirektør i NHO Viken Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags