Å be for sin ikke så veldig syke mor

Av
DEL
Kommunal saksbehandler blander roller og svekker kommunens integritet.

LeserbrevKine Fusche Jenssen skrev rett før påske et leserinnlegg i Lps nettutgave som listekandidat for Høyre, der vann- og avløpsanlegg til Jondalen ble satt opp mot et helt annet tema; idrettsanlegg i Kongsberg. Flere har kommentert innlegget og påpekt det urimelige i å sammenligne epler og pærer; idrettsanlegg og avløpsanlegg, på denne måten.

Det er vi helt enige i. Sammenligningen virker kunstig. Den er egnet til å sette en gruppe; de få i utkanten, opp mot en annen; de mange i sentrum.

Det som vekker bekymring er likevel at innlegget er signert av en person som arbeider som kommunal saksbehandler innenfor nettopp teknisk sektor. Politiker Jenssen uttaler seg altså om saker fra jurist Jenssens kontor. Og Jenssen har flere hatter i sakens anledning; som lokal idrettsprofil snakker hun for sine egne ved å kaste fram forslag om å bruke penger på enda et idrettsanlegg i byen heller enn å sikre helt grunnleggende goder for folk som vil bo andre steder i kommunen. Idrettsanlegg finansieres da heller ikke over V/A-budsjettet, som flere kommentarer allerede har poengtert. Og hvorfor er det akkurat et lite og desentralisert utbyggingsprosjekt som faller i Jenssens og Høyres unåde, og ikke de mange og store byggeprosjektene i Kongsberg by?

Å sette grupper opp mot hverandre kan sikkert være gangbar høyrepolitikk, å strupe distriktene likeså. Men det er like sikkert dårlig håndverk å bryte uskrevne regler for habilitet og skåre lettvinte poeng på hjemmebane på denne måten. Både Høyre og kommuneadministrasjonen kunne stå seg på større ryddighet i rollene denne gangen.

Omgangen med fakta i Jenssens innlegg er heller ikke så imponerende når det kommer til regnestykkene. 20 boligtomter og 9000 aktive barn og unge er tall som settes fram i nettutgaven. De 20 boligtomtene er feltet som nå er prosjektert, men det er kjent at vann- og avløpsinvesteringen skal bli gjeldende for flere framover, både boliger og annen bebyggelse.

Og 9000 aktive barn og unge (8916 i papiravisa 24.april) i Kongsberg – kan det virkelig stemme? Det er jo "bare" ca. 27500 innbyggere i kommunen, alle aldersgrupper medregnet. Jenssen viser til Norsk idrettsindeks. I denne kilden kan vi lese at «Tallene i idrettsregistreringen er ikke registrert på individnivå, derfor vet vi ikke hvor mange personer som er aktive i flere idretter og dermed ikke hvor mange enkeltindivider som skjuler seg bak tallene».  En presisering Jenssen ikke finner plass til i sitt innlegg. Idrettsindeksen omtaler aldersgruppene 6/12 år som barn og 13/19 år som ungdom. I hele Kongsberg kommune bor det (SSB 2018) 4668 personer i alt i disse aldersgruppene. Tar vi med alle innbyggere i hele kommunen helt fra 1-26 år er samla antall 8016 personer. Fortsatt har vi ikke nådd Jenssens magiske tall. Og fortsatt er det like pussig å sammenligne vann og avløp med idrettsanlegg. Ser idrettsmiljøene seg tjent med dette, egentlig?

«Kongsberg er blant kommunene i Norge som bruker mest penger på idrett», står det også å lese i Jenssens kildemateriale.

Kan vi stole på at jurist Jenssen parkerer idrettspolitiker Jenssen hjemme når neste utbyggingssak skal utredes på rådhuset? 

Ragnhild G. Vikesland og Tore Fjæreide

sekretær og leder i styret for Rødt Kongsberg

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags