Avfallshåndtering ER primæroppgave

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Selv nå, når det bare blir mer og mer tydelig at markedet ikke kan og ikke bør overlates de mest sårbare områdene i en velferdsstat,s kriver leder Toril Mesna i Kongsberg SV.

DEL

LeserbrevLp har spurt Rødt og Høyre hva de mener bør skje etter at RenoNorden, renovasjonsselskapet med ansvar for en tredel av kommunenes avfall her i landet, gikk konkurs for noen dager siden. Kongsberg er en av de rammede kommunene.

Rødt svarer det opplagte, at nå må Kongsberg kommune overta avfallshåndteringen. Høyre sier som ventet, at dette ikke er noen god idé.

Høyre er bundet fast i en gammel ideologi som vil ha en minst mulig offentlig sektor. Et størst mulig marked, med størst mulig frihet til å tjene penger, med minst mulig reguleringer. Derfor svarer de som de gjør, at denne oppgaven må løses av private selskaper.

Selv nå, når det bare blir mer og mer tydelig at markedet ikke kan og ikke bør overlates de mest sårbare områdene i en velferdsstat.

Jo, Høyre, å fjerne avfall i en kommune er så absolutt blant en kommunes primæroppgaver. På linje med skole, med barnehager og eldreomsorg, med helse og infrastruktur. Vi har sett, for ett års tid siden i Oslo, hva som skjer når denne tjenesten svikter. Vi må bare håpe at det lar seg gjøre å unngå et slikt kaos for alle de kommunene som er berørt av RenoNorden-konkursen.

Privatisering og utsetting av tjenester fungerer ikke i det lange løp. Det går for mange ressurser til å betjene anbudssystemet, ressurser som kommunen kunne brukt på bedre ting. Det er for mye ustabilitet og usikkerhet rundt både ansettelsesforhold og rundt hvor lang tid et selskap klarer seg. Forskning viser at det ikke er noe å tjene på privatisering for kommunene. Derimot viser blant annet denne konkursen, at risikoen er mye større enn om man utførte tjenestene selv.

Kongsberg SV er helt på linje med Kongsberg Rødt i denne saken. Vi vil være med og arbeide politisk for at kommunen kan ha en egendrevet tjeneste, slik Veslemøy Fjerdingstad sier. Hvordan man skal gå fram og hvordan det skal gjøres må behandles politisk, selvfølgelig. Enten Kongsberg tar dette alene, eller i et interkommunalt samarbeid slik det er gjort i Telemark. Begge deler er mulig, hvis det er politisk vilje til det.

Det er forresten merkelig at Høyre er tilhenger av at private selskaper skal fjerne søpla, enda kommunen da ikke har annen styring enn den man klarer å formulere i et anbud. Mens interkommunalt samarbeid er uspiselig fordi – da gir man fra seg politisk styring. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags