Byutvikling uten normer og prinsipper

Av
DEL

LeserbrevAnn Cathrin Sandell hadde i Lp 26/6-18 et innlegg som kritisk tok for seg fortettingspolitikken som praktiseres i Kongsberg byområde, og dette ble fulgt opp av Thea-Tove Løw-Hansen i sitt innlegg 17/7-18.

Bit for bit fortettes byen. Gamle og verneverdige bomiljøer forringes og ødelegges. Utbyggere skummer fløten mens byens særpreg forsvinner. Byggetillatelse gis av saksbehandlere i kommunen i tilfelle etter tilfelle til tross for at politiske vedtak egentlig forbyr det. Inkompetente politikere lar det skje.

Kongsberg kommunestyre vedtok i 2004 verneplanen for Kongsberg bysentrum, som inndelte vernete bygninger i det aktuelle området i vernekategori A, B og C. Om bygg i vernekategori Kategori B heter det at de "skal ikke rives". Dette til tross har tallrike politikere i eksempelvis Skolegata 18-saken, men også i andre tilfeller, gått inn for riving (heldigvis unngått med én stemmes overvekt når det gjelder Skolegata 18). Saksbehandlere i kommunen kjenner til hva som er vedtatt tidligere, men setter kommunestyrets vedtak til side når det passer. De gjør som det passer så lenge ingen hindrer dem.

Kongsberg kommunestyre vedtok i 2009 sentrumsplanens prinsippløsning, som inndeler det området som omfattes av planen (reguleringsplan 380R sentrumsplanen, vedtatt i kommunestyret 2011) og seinere reguleringsplaner som har kommet til (reguleringsplan 395R Brydeløkka og reguleringsplan 453 Skolegata 18 - Herman Foss gate 3) i bevaringsområder, innfyllingsområder og transformasjonsområder, med klare definisjoner på hva dette innebærer og kan tillate i de aktuelle områdene når det gjelder inngrep, nybygg, byggehøyder osv. Men så vel politikere som saksbehandlere setter dette glatt til side når det passer. Uvitenheten når det gjelder både verneplanen fra 2004 og sentrumsplanens prinsippløsning fra 2009 er stor blant mange politikere, men mange vet hva det dreier seg om, og handler mot bedre vitende.

Politikerne på sin side bør ha i minne at det er kommunevalg om litt over et år. De av dem som tror de kan agere som om Kongsberg er deres egen lekegrind kan vi gjøre kort prosess med ved å bruke stemmeseddelen.

Når det gjelder saksbehandlerne i kommunen og deres ledere, deriblant rådmannen selv, så kan de ikke unnskyldes med uvitenhet. De kjenner til både verneplanen og sentrumsplanens prinsippløsning, men gjør som de vil helt til de blir stoppet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags