Fordi din mening er viktig!

Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet er straks ett år til kommunevalget i 2019. Et viktig valg for deg og meg, og for Kongsberg sin framtid. Hvordan sikrer vi at Kongsberg også i framtiden er et godt sted å bo i?

Hvordan balanserer vi mellom en offensiv og fremtidsrettet politikk og trygghet for det vi har kjært? For å løse de utfordringer vi står overfor trenger vi et større mangfold i politikken. For å finne de gode løsningene trenger vi engasjement fra flere, og kanskje spesielt de unge og kvinnene i samfunnet.

Hverdagen som lokalpolitiker er krevende. En hverdag som består av tøffe prioriteringer og knapphet på ressurser. Det er mange viktige institusjoner i lokalsamfunnet som krever oppmerksomhet. Intensjonene er ofte gode, men pengene strekker ikke til. Det er alltid noen som får for lite. Det er alltid noen som trenger mer.

Så hvorfor skal du engasjere deg i politikken- og hvorfor er dette viktig?

Jeg har stilt meg det samme spørsmålet mange ganger. For det første handler det om at min familie og jeg daglig benytter oss av ulike tilbud i kommunen vår. Det er av min interesse at disse tilbudene ivaretas og videreutvikles. For det andre ønsker jeg at Kongsberg skal være et godt sted å bo. Jeg ønsker en trygg og god oppvekst for mine barn.

Før sommeren etterlyste ungdomspolitikere i Kongsberg en større deltakelse fra de unge i politikken. De viste til en gjennomsnittsalder i kommunestyret som var høyere enn snittalderen til innbyggerne i Kongsberg. Ansvarlig redaktør i Laagendalsposten Jørn Steinmoen kommenterte saken og mente at;

«Kongsberg trenger en ny generasjon politikere som er med på å ta viktige avgjørelser for Kongsbergs utvikling».

Dette er jeg helt enig i. Slik jeg ser det handler dette om å være med å ta ansvar. Jeg vet hva jeg ønsker meg for Kongsberg i framtiden. Jeg kan bidra med mine erfaringer. Det samme er jeg sikker på at flere enn meg kan. Vi trenger at folk med ulik bakgrunn og kunnskap engasjerer seg. Dette sørger for at vi har kunnskap om hva som er viktig for våre innbyggere.

Derfor er dette en spesiell oppfordring til dere kjære damer. Dine kunnskaper om lokalsamfunnet gjennom din kontakt med skoler, barnehager, idrett og helsetjenester. Ditt yrke og din arbeidsplass. Du har kunnskaper politikken trenger. Kunnskap for å gjøre hverdagen enda litt bedre. Når prioriteringer skal tas, hva er viktigst? Din kunnskap betyr noe, og den kan betyr noe for mange. Sammen kan vi finne gode løsninger for Kongsberg i framtiden. Sammen kan vi være kloke, modige og tørre å ta vanskelige avgjørelser.

Sammen retter vi blikket framover og planlegger for framtiden. Vi er offensive og modige. Vi tørr å ta vanskelige avgjørelser på veien videre. Gårsdagens løsninger holder ikke. Vi må mestre kunsten å være offensive samtidig som vi tar trygge valg. For det er når vi legger til rette for utvikling og vekst at vi virkelig ivaretar den viktigste oppgaven vi har. Nemlig å legge til rette for de som kommer etter oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags