Kongsberg og Eiker tingrett

Av
DEL

LeserbrevJustisdepartementet har iverksatt en utredning omkring videre organisering av tingrettene. Blant annet skal økonomifunksjoner sentraliseres til et sted. Dette vil innebære at merkantilt ansatte ved tingrettene blir overtallige og tingrettene svekkes.

Vi er svært bekymret over at regjeringen 6. februar 2019 har bestemt at barnesaker skal flyttes til utvalgte domstoler. Barnesaker ivaretas i dag av tingrettene på en faglig god måte. Sp frykter at denne sentraliseringen av barnesakene vil innebære et dårligere tilbud for de familier som skal ha sine saker prøvet for tingretten, blant annet lengre reisevei. Allerede i dag har mange lang reiseveg til tingretten i Kongsberg eller Hokksund. Dessuten vil dette svekke grunnlaget for dagens tingretter ved at en stor del av porteføljen legges til utvalgte tingretter. I tillegg har regjeringen nedsatt Domstolskommisjonen som vil legge fram forslag til ytterligere strukturendringer i oktober 2019. Det er ut fra mandatet og sammensetningen i utvalget grunn til å tro at det vil bli foreslått en kraftig reduksjon i antall domstoler i hele landet. Det kan bli tale om 10-20 tingretter i Norge totalt.

Vedtaket om å legge behandlingen av barnesaker til enkelte tingretter forskuttere i seg selv utredningen om domstolstruktur og innebære en vesentlig reduksjon av antall tingretter. Vi frykter at reduksjon i antall tingretter vil få store samfunnsmessige konsekvenser. Spesielt for publikum, men også for politiet og advokatene. Vi kommer ikke til å godta at tingretten på Kongsberg legges ned. Som ordførere og ordførerkandidater reagerer vi sterkt på denne stadige demonteringen av samfunnet. Kongsberg og Eiker tingrett kommer vi til å kjempe for med nebb og klør skal bestå!

Kari Anne Sand, Oddvar Garaas

Ordfører/ordførerkandidater Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags