Kongsberg og vekst

Knut W. Hermansen dukker ned i kommunens årsmelding og regnskap for 2018.