La alle barn få barnetrygd

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPå møte i UKO i oktober stilte SV et spørsmål til rådmannen om praksis for utregning av sosialstønad i Kongsberg kommune, om barnetrygd ble regnet inn i inntektsgrunnlaget før man regner ut størrelsen på utbetalingene.

Svaret var bekreftende, ja, Kongsberg følger en praksis som ble vedtatt i kommunestyret 25.08.2004. En barnefamilie som havner på sosialstønad, blir fraregnet barnetrygden.

Regjeringen ser nå ut til å komme med en økning av barnetrygden i sitt statsbudsjett. De eneste barnefamiliene som ikke får noen glede av det, skal altså være de aller, aller minst bemidlede av oss. Mens man diskuterer om barnetrygd skal fortsette å være en universell ordning, for alle, så har altså praksisen lenge vært slik at de aller fattigste ikke får barnetrygd.

Dette er, slik SV ser det, en uverdig praksis.

Når Kongsberg kommune snart skal vedta sitt budsjett, bør en endring av denne praksisen være en selvfølge. Barnetrygden må holdes utenfor når størrelsen på den sosiale stønaden beregnes.

Toril Mesna

Kongsberg SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags