Senterpartiet sikrer fødeavdelingen

Av
DEL

LeserbrevI Laagendalsposten kan vi lese at Høyre i Kongsberg, ved Ingeborg Sivertsen og Per Håvard Kleven, mener at Senterpartiet sprer usikkerhet om Kongsberg sykehus. Bakgrunnen er at ordfører Kari Anne Sand inviterte lederen av Bunadsgeriljaen til Kongsberg. Senterpartiet har som kjent vært en ivrig forkjemper for å bevare og utvikle Kongsberg sykehus generelt, og fødeavdelingen spesielt. Det er urimelig at Høyre beskylder oss for å spre usikkerhet om fødetilbudet, fordi vi ber Bunadsgeriljaen på besøk. Hva frykter Høyre når venner av sykehusets fødeavdeling ønsker å få lære mer om det fødetilbudet som er på Kongsberg?

Bunadsgeriljaen har som kjent sitt opphav på Nordmøre, men er blitt en nasjonal bevegelse med nærmere 100 000 medlemmer. De fører nå en utrettelig kamp for kvinners fødetilbud over hele landet. Det er ikke uten grunn. For fødetilbudet i Norge er uten tvil under press: Manglende følgetjeneste, stadige planer for sentralisering av tilbud, kortere liggetider, ufullstendig barselomsorg og en stykkprisfinansiering om ikke underbygger god jordmorfaglig kompetanse.

Uten Bunadsgeriljaens kamp hadde nok Kristiansund sykehus sin fødeavdeling vært nedlagt nå i juni, slik helseforetaket hadde foreslått og helseminister Bent Høie hadde godtatt. Høyre mener det er uhørt at leder av Bunadsgeriljaen stilte spørsmål om det fremtidige fødetilbudet ved Kongsberg sykehus. Vi mener dette er noe Høyre må tåle. For det er ikke lenger enn fire år siden at Høyre-regjeringen i Nasjonal helse- og sykehusplan (St.meld. 11 (2016-2107)) fremla et scenario der Kongsberg sykehus kunne bli omgjort til sykehus uten akuttfunksjoner.

Bare på grunn av sterkt fagligpolitisk press imot regjeringens helsepolitikk, skjedde ikke de foreslåtte endringene i akutt- og fødetilbudet, verken ved Kongsberg eller de mange andre lokalsykehusene i Norge. I tillegg nyter Kongsberg nå godt av at Vestre Viken HF ikke makter å bygge nytt sykehus i Drammen så stort som de ønsket, slik at Kongsberg mer og mer fremstår som uunnværlig for det helhetlige sykehustilbudet i fylket, slik Senterpartiet har ment hele tiden.

For Senterpartiet er det helt naturlig å fortsatt kjempe for at Kongsberg sykehus får gjenopprettet tilbud om generell akuttkirurgi, slik vi også har foreslått i Stortinget da Nasjonal helse og sykehusplan ble vedtatt. Dessverre ble forslaget stemt ned av Høyre og Arbeiderpartiet. Senterpartiet mener dette er avgjørende for å sikre breddekompetanse og solide fagmiljøer, som legger grunnlaget for et godt fødetilbud ved Kongsberg for flest mulig også i fremtiden. Regjeringen skriver selv i Nasjonal helse- og sykehusplan at det forutsettes at det er kirurgisk virksomhet på sykehus med fødeavdeling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags