Terje Jensen skriver i sitt debattinnlegg "Våpeneksport – useriøse påstander" at Tuva Grimsgaard er "useriøs" i kronikken sin den 3. oktober, med tittel "Et omdømmeproblem". I denne opptakten til våpendebatten, hevder hun bla at " ... det er bekymringsverdig når våpensystemene havner i hendene på autoritære regimer og stater som retter våpen mot egen befolkning eller deltar i Folkerettsstridige kriger. "Undertegnede er også useriøs, hevder Jensen, fordi jeg følger opp og støtter meg til Tuva Grimsgaard. Jeg kan ikke se at Jensen begrunner sitt syn. 

For min del føler jeg meg trygg på at når informasjonsrådgiver i Norsk Fredsråd, Tuva Grimsgaard, starter en debatt om våpenproduksjon/eksport i hjembyen sin, har hun belegg for det hun skriver.

I dagens avis konfronteres vi begge også av Svein Øderud, som ønsker svar fra meg på hvor "luftvernsystemet HAWK og KOGs Naval strike Missile er brukt av despoter mot egen befolkning". Tenk det, du.

Nå er ikke jeg noen ekspert på krigsvåpen, heller ikke på håndhevelsen av Norges eksportregler for sånne våpen. Jeg er kun en innbygger i Kongsberg som føler det ubehagelig at byens hjørnesteinsbedrift produserer krig og flyktninger, og vel kommer til å gå konkurs den dagen verdens folk klarer å leve sammen i fred. 

Dette tillater jeg meg å gi uttrykk for, og så støtter jeg meg til de som har mer kunnskap enn meg, og som jeg stoler mest på, i dette tilfelle Tuva Grimsgaard. 

I tillegg til ovenstående sier hun at regelverket for våpeneksport er "tett som en sil". Når det gjelder det har Terje Jensen sitert for oss fra UDIs  melding til Stortinget om eksportkontroll. Tar med litt her:

«Departementet utviser betydelig årvåkenhet og gjør særlig omhyggelige vurderinger av kriteriene i den konsoliderte listen, herunder når det gjelder risiko for bruk i Jemen og brudd på humanitærretten. Dette ga seg primo 2016 konkret utslag ved at Regjeringen besluttet å inntil videre holde tilbake utførsler av ammunisjon til De forente arabiske emirater, selv om det ikke foreligger informasjon om at norsk ammunisjon er benyttet i Jemen. Dette er uttrykk for en streng «føre var»- linje fra norsk side.»

Dette ser i og for seg bra ut, og kunne være betryggende. Men så kommer denne meldingen fra NRK:

"Norge eksporterer våpen og militært utstyr til den saudiarabiske koalisjonen som kriger i Jemen. Partene i konflikten blir av FN anklaget for brudd på folkeretten.

I januar i år solgte Norge ammunisjon og deler til Emiratene til en verdi av over 20 millioner kroner. Fra mai til august i år ble det eksportert «deler og tilbehør, til våpen til militær bruk som kanoner og artilleri» for over 44 millioner kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. "

Da ser det plutselig helt annerledes ut. Og i nyhetene nylig hørte vi om bombing av et begravelsesfølge i Jemen, med godt ca. 130  døde og mange flere sårende. Var krigsvåpen fra Kongsberg involvert?

Som jeg tidligere har skrevet, vanskelig sak å sette seg inn i. Da må man enten holde munn, eller uttale seg etter beste evne, med henvisning til de som veit bedre. Jeg går for det siste. Skulle noe av det jeg skriver være feil, så får jeg bare beklage. 

Med manglende "sluttbrukererklæringer" kan vel strengt tatt ikke noen av oss vite hvor våpensystemer med Kongsbergemblem på kan bli brukt?