I hele oktober har vi hatt gående en debatt om Kongsbergs våpenindustri, Kongsberg.

Kongsbergfolk har dermed gjort til skamme det som nesten hadde blitt en etablert sannhet: Våpenproduksjon? Slikt vil vi ikke snakke om her. Eksport av våpen? Det er ikke vårt bord, dessuten er det strengt regulert.

Takk til informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd, Tuva Grimsgaard, for at hun løftet elefanten i rommet fram i lyset igjen, og takk til alle kongsbergfolk som har deltatt og holdt debatten i gang.

Det er jo sant. Vi lever i stor grad godt her i byen, av å produsere våpen og materiell som tar livet av folk andre steder. Slik er det.

Det er også sant at hvor vidt denne sannheten føles ubehagelig av innbyggerne i Kongsberg, er variabelt. Men ganske mange synes det er ubehagelig. Og veldig mange har problemer med å forholde seg til dette fordi produksjonen av materiellet foregår lokalt, men styringen av både produksjon og salg foregår sentralt – så hva kan egentlig lokalpolitikere gjøre med det?

Tuva Grimsgaard peker på to viktige ting i sitt innlegg den 17.10:

1. Ingen hindrer Kongsberg-bedriften fra å sette høyere etiske standarder.

2. Engasjement på grasrota virker, fredsbevegelser har påvirkningskraft, og «lokalsamfunnet på Kongsberg, som har våpenindustrien i bakhagen og økonomiske interesser i saken, har faktisk langt større tyngde og gjennomslagskraft i spørsmålet enn de fleste andre», sier hun.

Så her er det snakk om å samle gode krefter, drive godt gammeldags fredsarbeid, påvirkningsarbeid, på gater og streder, på Facebook og i Lp.

 

Så her er det snakk om å samle gode krefter, drive godt gammeldags fredsarbeid, påvirkningsarbeid, på gater og streder, på Facebook og i Lp. Har de store fredsorganisasjonene lokale avleggere på Kongsberg? Burde de finnes?

Ragnhild Håkonsen, som har vært strålende klar og aktiv i debatten, etterlyser flere lokale politikeres standpunkter. I den grad SVs standpunkt i dette spørsmålet er ukjent, gjentar jeg det veldig gjerne:

• SV mener det er helt nødvendig at vi har et sterkt forsvar, og dermed også en våpenproduksjon

• SV vil ha åpenhet omkring all våpeneksport, og har jobbet i mange, mange år for en sluttbrukererklæring både for eksporten til NATO-land og for en tilsvarende kontroll for våpendeler.

• SV vil at våpenproduksjonen aldri må bli så stor og lukrativ at den påvirker norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Dette er et ørlite utdrag fra SVs program, og viser hvor våre sentrale politikere står i denne debatten.

Når det gjelder de lokale SV-politikerne, så anerkjenner vi absolutt bekymringen og dilemmaene kongsbergfolk står i, når vår hjørnesteinsbedrift er slik den er. Og vi ønsker flere ildsjeler som kan være med i et arbeid for større gjennomsiktighet, mindre omfang og en sterkere vekt på sivil produksjon i «Fabrikken». Kongsberg SV vil hilse slikt arbeid velkommen og støtte det.

LES OGSÅ: