Vekst og nedbygging i Kongsberg

Av
DEL

LeserbrevIndustrilederne i Kongsberg har stilt spørsmål ved om lokalsamfunnet er rigget for vekst. De ser gode muligheter for at teknologibyen får etablering av nye virksomheter og arbeidsplasser i årene som kommer. Det er en lovende utvikling, som også følges opp lokalpolitisk. Samtidig rustes det for å gjøre Kongsberg mer attraktiv som bo- og besøkskommune.

Nå er det slik at landets åpne økonomi er følsom for svingninger i konjunkturene. Det vil også prege Kongsberg. Etter lavkonjunkturen som rammet olje- og relatert virksomhet, er det nå økt ordretilgang og optimisme å spore, også lokalt.

Men samtidig med oppgang for industrien ser vi en nedbygging av offentlig virksomhet i Kongsberg. Det er også stor usikkerhet i utviklingen av service- og handelsnæringen lokalt, knyttet til bl.a. netthandel og nye omkjøringsveier. Dette blir et paradoks. Alternative arbeidsplasser til industriarbeidsplasser lokalt har alltid vært et tema i Kongsberg. Ingeniører og økonomer har gjerne en familie. Hvor står denne problemstillingen i debatten i dag?

Alternative arbeidsplasser på sykehuset, med tilhørende helsetjenester lokalt, har stått på dagsorden i årevis og gjør det fremdeles. Nå starter byggingen av nytt sykehus i Drammen. Det kan selvsagt sluke alle de helsekronene som er å få tak i under byggingen og også senere for drift. Det vil vi kunne merke i Kongsberg. Kongsberglista vil derfor at trykket i dialogen med sykehuseierne må økes videre fremover.

Folk flest har fått med seg utflytting av arbeidsplasser i Mattilsynet, sentraliseringen av politi, debatt om passkontor og ambulansetjenester og flytting av trafikkstasjonen. Det nye storfylket bygger fylkeshus i Sandvika til en milliard kroner, med et drøss fylkespolitikere med millionhonorar. Nå skal vi styres fra Sandvika. Så står utflytting av tingretten for tur. Blir universitetet det neste?

Denne nedbyggingen av offentlige arbeidsplasser i Kongsberg er et resultat av en villet sentralisering fra regjeringens side. Dersom regjeringen fortsetter i samme stil, vil Kongsberg i fremtiden kunne fremstå som en nedprioritert utkantkommune når det gjelder offentlige tjenester og kommunikasjon. Kongsberglistas initiativ for en strategi- og omdømmesjef i kommunen, som jobber tett på politikere og næringsliv, blir da enda viktigere. Kongsberg må bli flinkere til å fortelle beslutningstagere hvem vi er og komme tidligere i inngrep med disse.

Lokalpolitisk protesteres det iherdig mot nedbyggingen. Også Kongsberg Høyre deltar. Passkontoret ble reddet. Det skal de ha honnør for. Der ble fallhøyden for stor i forhold til næringslivet. Men samtidig er det slik at det er Høyres egen programfestet politikk de kjemper mot. Retorisk omtales dette som kontinuerlige forbedringsarbeid for modernisering og utvikling. Det omtales overfladisk som effektivisering gjennom store og robuste enheter.

Med er det egentlig slik? Det er interessant å notere seg vurderingen fra sorenskriver Taraldsrud om tingretten. Hun viser til at de mindre og mellomstore tingrettene er billigere å drifte og har høyere kapasitet. ‘De kan ikke ta oss på vår ressursutnyttelse’, sier hun, og dessuten er nærhet viktig i et miljøperspektiv.

Jeg tror det er mange institusjoner som kan dokumentere tilsvarende erfaringer. I virkeligheten handler dette om en villet politikk med budsjettkutt og reduksjon av offentlig sektor, med tilsvarende nedbygging av alternative arbeidsplasser og tilhørende tjenestetilbud. Det betyr at innsparingene på statsbudsjettet veltes over på brukerne, slik at vårt næringsliv og innbyggere må bruke mer tid og penger på tjenestene enn tidligere. Kongsberglista vil være en pådriver for en sterkere formidling overfor både nasjonale myndigheter og beslutningstagere og nå også politikere i det nye Viken. Vi kan si som tidligere energiminister Trond Lien: «Lykkes Kongsberg, lykkes Norge».

Øyvind Eek-Jensen

listekandidat Kongsberglista

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags