Velkommen til Kongsberg-skilt og Kongsberglista

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevKongsberglista er i høyeste grad opptatt av at vi får nye, fine skilt.

Saken har avstedkommet mange kommentarer som er på siden av det det egentlig dreier seg om: Kongsberg fortjener finere velkommen-skilt. Hvorfor er Kongsberglista opptatt av dette? Fordi det hører med i grunnlaget vårt, i vårt program. Dette programmet førte til at Kongsberglista er største parti i inneværende KS-periode.

Under ”EN VAKRERE BY” står det: ”Vi vil erstatte dagens billige ”velkommen”-blikkskilt med noe som gir et solid kvalitetsuttrykk i tråd med byens status som et av Europas viktigste industrielle sentra.”

Dette ble fulgt opp i budsjettarbeidet for 2016. I vedtatt budsjett under overskrift ”Estetikkprosjekt, ny skilting” heter det: ”Det avsettes midler slik at også ekstern bistand kan brukes for å få kreative innspill for forskjønnelse av byen og andre steder i kommunen. Vi ønsker ny giv i utsmykning med world class skilting. En ekstra innsats er nødvendig når nye E134 står klar gjennom kommunen.” Det ble avsatt 2 mill kr over 4 år til dette. I egen sak UMU-møte 12.12.16 gir Byantikvaren en god gjennomgang av skilt og estetikk i kommunen og melder at prosjektgruppe er nedsatt.

Ytterligere oppfølging kom i vedtatt budsjett for 2017. Under ”Skilt og bilstopp ved innfartssted til byen” heter det: ”...... vil vi at det etableres innbydende ”informasjonssentra” ved innfartsårene til Kongsberg. Hvordan disse informasjonssentrene bør se ut kan f eks avgjøres etter en design- eller arkitektkonkurranse.” Det ble avsatt 3 mill kr over 3 år til dette.

Kongsberglista har gjentatte ganger bedt om status på fremdriften. I UMU-møtet 29. oktober var jeg derfor ganske kort i min begrunnelse for at vi bør komme i gang med fjerning av de gamle skiltene med henvisning til lang historie. At vi ikke skulle være opptatt av fine nye skilt, faller på sin egen urimelighet, som ovennevnte dokumentasjon viser.

Så ”teknologibyen”: I mitt andre innlegg 28. oktober nevnte jeg at ”mange føler seg ukomfortabel med betegnelsen teknologibyen”. Dette er uvesentlig i denne saken. Teknologibyen er vedtatt brukt i mange sammenhenger, ikke minst i nylig vedtatte ”Kommuneplanens samfunnsdel”, men jeg mener at det ikke passer på et velkommen-skilt.

I tillegg til ”Velkommen til Kongsberg” har vi pekt på og fått vedtatt bevilgninger til et bredere engasjement for skilting, ikke minst i forbindelse med ny E134. Dette vil bli tatt opp når skilt-saken kommer opp i kommunestyremøtet 7. november.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags